Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Τουριστικές & Ξενοδοχειακές ΕπενδύσειςConsultants | Construction | Renewable Energy | Tourism Investments | Finance


Η Tetris Built Environment Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση των τουριστικών αναπτύξεων και ξενοδοχείων και τη προώθηση και προβολή των προς πώληση τουριστικών ακινήτων.

Αναλαμβάνει Πλήρως τη Μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη των Ξενοδοχειακών μονάδων και των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε αυτές όπως Φ/Β σταθμών συστήματα γεωθερμίας κτλ.

Επιπρόσθετα η εταιρεία αναλαμβάνει τη φυσική και λογιστική παρακολούθηση του επενδυτικού έργου, και προσφέρει υπηρεσίες Project Management.

Στην Tetris Built Environment η Κατασκευή των έργων τουριστικής Ανάπτυξης, πραγματοποιείται με γνώμονα τη ποιοτική εκτέλεση των εργασιών & την γρήγορη παράδοση των έργων, Επιπρόσθετα το τεχνικό τμήμα της εταιρείας είναι επανδρωμένο με στελέχη εξειδικευμένα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτιρίων (ενεργητικό και παθητικό) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλώσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι πολύ υψηλές καθώς οι ένοικοι δεν έχουν επίγνωση του κόστους του νερού και της ενέργειας όπως στις κατοικίες τους και όλα τα λειτουργικά κόστη τελικά τα επιβαρύνετε ο επιχειρηματίας.

Ειδικότερα αναλαμβάνει πλήρως τα κάτωθι:

 • Κατάρτιση μελέτης για τουριστική ανάπτυξη ακινήτων
 • Προώθηση και προβολή προς πώληση τουριστικών ακινήτων και ξενοδοχείων
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός ξενοδοχειακών μονάδων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχείων
 • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε ξενοδοχεία
 • Κατάρτιση real estate development summary σε ακίνητα ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Σύνταξη Business Plan ξενοδοχειακών αναπτύξεων
 • Σύνταξη marketing plan με αναλυτικό πλάνο πωλήσεων (Sales Action Plan)
 • Κατάρτιση διαδικασιών και οργάνωση του ξενοδοχείου (Standards of Operation)
 • Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων τουριστικής ανάπτυξης και ξενοδοχειακών επενδύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα επιδότησης στον τομέα του τουρισμού


Άρτια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών της Tetris Built σχεδιάζει και υλοποιεί το έργο σας, προωθώντας την επιχείρησή σας με συγκριτικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να ωφεληθεί ο επενδυτής σημαντικά οικονομικά οφέλη εξ αρχής και έως στο στάδιο λειτουργίας του έργου.

Είμαστε Μαζί σας σε κάθε βήμα της επένδυσης σας. Μαζί σχεδιάζουμε την Ανάπτυξη της επιχείρησης σας.