Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

Η χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου & μίας επιχείρησης, αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη υλοποίηση της επένδυσης. H Tetris Built Environment, Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας, εξειδικεύεται στη Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ποιοτική αξιοποίηση της επένδυσης και την αποτελεσματικότερη λύση χρηματοδότησης των επενδυτών & των επιχειρήσεων, με σκοπό την υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού τους σχεδίου.

Η Tetris Built Environment, Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας και οι ειδικευμένοι οικονομολόγοι και στελέχη μας, ερευνούν και προτείνουν το κατάλληλο για κάθε επενδυτή χρηματοδοτικό προϊόν.
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε πλήρως την σύνταξη και κατάθεση αιτημάτων για ένταξη σε προγράμματα επιδότησης καθώς και της 100% χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα αναλαμβάνει πλήρως τα κάτωθι:

  a. Κατάρτιση μελετών για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα επιδότησης:

 • Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
 • ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Leader 2015
 • Προγράμματα Επιχειρηματικότητας ( Γενικής επιχειρηματικότητας, Τουρισμού, εξαγωγών κτλ)
 • Μετρά Αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης

  b. Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων (ευνοϊκοί όροι δανειοδοτήσεων, εγγυήσεις για έκδοση εγγυητικών από ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών εργαλείων:

 • ΕΤΕΑΝ,
 • ΤΕΠΙΧ,
 • Jeremy,
 • Jessica,
 • Τραπεζικά προϊόντα δανειοδοτήσεων και άλλα.

  c. Χρηματοδοτήσεις και εξεύρεση κεφαλαίων για μεγάλα έργα και επιχειρήσεις από

 • Συνεργαζόμενα Hedge funds του εξωτερικού
 • Project financing
 • Equity finance
 • Venture capital

  d. Management & Marketing services

 • Προωθητικό marketing τουριστικών ακινήτων & γης, καθώς και ξενοδοχειακών επενδυτικών προϊόντων.
 • Στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και πωλήσεων (marketing plan)
 • Business plan
 • Real estate development summary-προώθηση και προβολή προς πώληση τουριστικών ακίνητων & γης.
 • Διαχείριση επιχειρήσεων Συμπαραγωγών έργων( Σταθμών Βιομάζας με Υδροπονικό Θερμοκήπιο)

Είμαστε Μαζί σας σε κάθε βήμα της επένδυσης σας. Μαζί σχεδιάζουμε την Ανάπτυξη της επιχείρησης σας.