Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Μελέτες & Κατασκευές

 

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

Η εταιρεία Tetris Built Environment κατασκευάζει και υλοποιεί τεχνικά έργα και ειδικές κατασκευές έργων ενέργειας, ικανοποιώντας αξιόπιστα τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός Project.
Στοχεύοντας στο «σωστό χρόνο– ποιότητα – εγγύηση», ο ακριβής προγραμματισμός ενός έργου μειώνει αισθητά τα κατασκευαστικά κόστη και το προϋπολογισμό ενός έργου καθώς επίσης ελέγχει όλα τα σημεία εκείνα που ενδέχεται μελλοντικά να αναδείξουν κρίσιμα κοστολογικά ζητήματα .Εφαρμόζοντας τις τελευταίες μεθόδους Project Management, εγγυόμαστε την επιτυχή εκτέλεση όλων των φάσεων ενός έργου.

Επειδή η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησής του. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.

Το επιστημονικό προσωπικό της Tetris Built από τη φάση του σχεδιασμού ενός κτιρίου έως την κατασκευή μελετά και αξιοποιεί όλες τις συνισταμένες εκείνες που θα αποδειχθούν κρίσιμές γιατί καθορίζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Ο ενεργειακός σχεδιασμός και κατασκευή έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, με ταυτόχρονη διατήρηση των συνθηκών άνεσης ή ακόμη και με βελτίωση τους και αποτελεί οικονομική επένδυση λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των τιμών του ρεύματος και των λογαριασμών.

Ειδικότερα η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τα κάτωθι:

  • Μελέτη και αδειοδότηση Κτιριακών έργων
  • Ενεργειακές – Βιοκλιματικές και Περιβαλλοντικές μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές – Ήλεκτρο/Μηχανολογικές Μελέτες - Τοπογραφικές μελέτες
  • Κατασκευή και επίβλεψη κτιριακών έργων
  • Construction Management & Project management
  • Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών και επαγγελματικών ακινήτων
  • Κατασκευή τουριστικών μονάδων (ξενοδοχείων, luxury resorts, τουριστικά καταλύματα)
  • Κατασκευή θερμοκηπίων με σύστημα υδροπονίας

Η εταιρεία TetrisBuiltEnvironment ,με το Τεχνικό τμήμα της δραστηριοποιείται από το 2009 στον τομέα των κατασκευών Έργων Ενέργειας και Κτιριακών έργων, με ανάληψη ιδιωτικών  έργων  και τεχνική κάλυψη πανελλαδικά. Τα στελέχη της καθώς και οι τεχνικοί της, εργάζονται με υπευθυνότητα και συνέπεια, παρέχοντας στους πελάτες μας αξιόπιστη και γρήγορη παράδοση έργων, ποιοτική κατασκευή και βέλτιστες οικονομοτεχνικές λύσεις, καθώς και τη πλήρη τεχνική υποστήριξη των έργων έως και το στάδιο λειτουργιάς και συντήρησης των.

Είμαστε μαζί σας σε κάθε βήμα της επένδυσης σας,Υπεύθυνα και Αξιόπιστα  Σχεδιάζουμε & κατασκευάζουμε το έργο σας καθώς & αναβαθμίζουμε ενεργειακά το κτίριο σας.