Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Υπηρεσίες

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για επιχειρήσεις και Επενδύσεις, στην εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητος, καθώς και στην Κατασκευή Τεχνικών Έργων και Έργων Ενέργειας.

Προσωπική μας δέσμευση άλλα και δέσμευση της εταιρείας μας προς τους επενδυτές - πελάτες μας είναι να είμαστε υπεύθυνα δίπλα σας διαθέτοντας τις γνώσεις μας και τις ικανότητες μας για την επιτυχία των στόχων σας.

Οι πελάτες - επενδυτές της Tetris Built Environment εμπιστεύονται την εταιρεία μας τόσο για τις αξίες της όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η πολυετής εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της Tetris Built Environmnet εγγυάται την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής λύσης και την ποιοτικότερη και πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση έχοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε έργου, τις προσδοκίες των επενδυτών, και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής εποχής.

Μαζί Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Σας συμβουλεύουμε υπεύθυνα σε κάθε σας βήμα, και οδηγούμε το επιχειρηματικό εγχείρημά σας στο δρόμο της επιτυχίας και κερδοφορίας.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η Tetris Built Environmnet είναι οι κάτωθι:


1. Τομέας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 
  a. Κατάρτιση μελετών για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα επιδότησης:

 • Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
 • ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Leader 2015
 • Προγράμματα Επιχειρηματικότητας (Γενικής επιχειρηματικότητας, Τουρισμού, εξαγωγών, κτλ)
 • Μετρά Αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης

  b. Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων (ευνοϊκοί όροι δανειοδοτήσεων, εγγυήσεις για έκδοση εγγυητικών από ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών εργαλείων:

 • ΕΤΕΑΝ
 • ΤΕΠΙΧ
 • Jeremy
 • Jessica
 • Τραπεζικά προϊόντα δανειοδοτήσεων και άλλα

  c. Χρηματοδοτήσεις και εξεύρεση κεφαλαίων για μεγάλα έργα και επιχειρήσεις από

 • Συνεργαζόμενα Hedge Funds του εξωτερικού
 • Project financing
 • Equity finance
 • Venture capital

  d. Management & Marketing services

 • Προωθητικό marketing τουριστικών ακινήτων & γης, καθώς και ξενοδοχειακών επενδυτικών προϊόντων.
 • Στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και πωλήσεων (marketing plan)
 • Business plan
 • Real estate development summary-προώθηση και προβολή προς πώληση τουριστικών ακίνητων & γης
 • Διαχείριση επιχειρήσεων Συμπαραγωγών έργων( Σταθμών Βιομάζας με Υδροπονικό Θερμοκήπιο)

2. Τομέας Μελετών – Κατασκευών

 • Μελέτη και αδειοδότηση Κτιριακών έργων
 • Ενεργειακές – Βιοκλιματικές και Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Αρχιτεκτονικές – Ήλεκτρο/Μηχανολογικές Μελέτες - Τοπογραφικές μελέτες
 • Κατασκευή και επίβλεψη κτιριακών έργων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών και επαγγελματικών ακινήτων
 • Κατασκευή τουριστικών μονάδων (ξενοδοχείων, luxury resorts, τουριστικά καταλύματα)
 • Κατασκευή θερμοκηπίων με σύστημα υδροπονίας.

3. Τομέας Ενέργειας

 • Μελέτη – Αδειοδότηση
 • Κατασκευή – Επίβλεψη
 • Μονάδες Βιομάζας με αγροτικά υπολείμματα και μεταχειρισμένα έλαια
 • Μονάδες Βιοαερίου και παραγωγής Βιοντίζελ
 • Σταθμοί αιολικών πάρκων και Μικρών ανεμογεννητριών 50kW
 • Φ/Β Πάρκα (Net Metering) σε Επαγγελματικά κτίρια – Ξενοδοχεία – κλινικές – αποθήκες
 • Ανάπτυξη Συμπαραγωγών έργων βιομάζας και υδροπονικής καλλιέργειας σε θερμοκήπιο
 • Εξειδικευμένη συντήρηση σταθμών και έργων ενέργειας
 • Ενεργειακή αναβάθμιση και Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και ξενοδοχείων,Συμβουλευτική υποστήριξη για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα επιχορήγησης – επιδότησης
 • Χρηματοδότηση έργων Ενέργειας και Υδροπονίας

4. Τομέας Τουρισμού

 • Κατάρτιση μελέτης για τουριστική ανάπτυξη ακινήτων
 • Προώθηση και προβολή προς πώληση τουριστικών ακινήτων και ξενοδοχείων
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός ξενοδοχειακών μονάδων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχείων
 • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε ξενοδοχεία
 • Κατάρτιση real estate development summary σε ακίνητα ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Σύνταξη Business Plan ξενοδοχειακών αναπτύξεων
 • Σύνταξη marketing plan με αναλυτικό πλάνο πωλήσεων (Sales Action Plan)
 • Κατάρτιση διαδικασιών και οργάνωση του ξενοδοχείου (Standards of Operation)
 • Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων τουριστικής ανάπτυξης και ξενοδοχειακών επενδύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα επιδότησης στον τομέα του τουρισμού

5. Τομέας Υδροπονίας

  a. Μελέτη και αδειοδότηση υδροπονικών θερμοκηπίων

  b. Εγκατάσταση θερμοκηπίου

  c. Εγκατάσταση συστήματος υδροπονίας

  d. Προωθητικό marketing προϊόντων εγχώρια και σε αγορές του εξωτερικού

  e. Διαχείριση και εποπτεία της επιχείρησης του θερμοκηπίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και  ειδικές καλλιεργητικές ομάδες

  f. Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων τους

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας την ιδιαιτερότητα κάθε project, η εταιρεία συντάσσει ομάδα εργασίας (project team) από εξειδικευμένα στελέχη της ικανά να ανταποκριθούν υπεύθυνα και αξιόπιστα στις ανάγκες του έργου. Ομάδες εργασίας από μηχανικούς και οικονομολόγους της εταιρείας, που συνδυάζουν πολυετή εμπειρία στον τομέα τους, και υψηλή τεχνογνωσία θα σας παρέχουν πλήρη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της επένδυσης, σας, τόσο στο στάδιο της μελέτης και εξασφάλισης πόρων (χρηματοδοτικών κεφαλαίων) όσο και στο στάδιο της υλοποίησης και λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Είμαστε μαζί σας σε κάθε βήμα της επένδυσης σας,Υπεύθυνα και Αξιόπιστα, Σχεδιάζουμε μαζί την Δημιουργία & Ανάπτυξη της επιχείρησης σας και ανοίγουμε το δρόμο στην επιτυχή επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.