Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Η εταιρεία

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance


Η TETRIS Built Environment,Consulting engineers-Σύμβουλοι Ανάπτυξης – Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα καθώς Παρέχει Ποιοτικές και Αξιόπιστες υπηρεσίες, στον τομέα των Επενδυτικών προγραμμάτων & χρηματοδοτικών λύσεων.

Σήμερα, διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλία και Μακεδονία, και κατέχει πλέον σημαντική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο τομέα της ενέργειας και του τουρισμού, βάσει του πελατολογίου και των επιτυχώς  εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

Το Τμήμα TETRIS Consulting παρέχει Συμβουλευτική υποστήριξη και Σύνταξη μελετών για ένταξη έργων και επιχειρηματικών σχεδίων σε Επενδυτικά Προγράμματα Επιδοτήσεων και προγράμματα ευνοϊκής χρηματοδότησης.

Ειδικότερα το τμήμα TETRIS Construction & Renewable Energy Στελεχωμένο από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, Μηχανικούς και Οικονομολόγους, καθώς και έμπειρους Τεχνικούς δραστηριοποιείται στη μελέτη - διαδικασίες αδειοδότησης, έως τη κατασκευή Έργων Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, (Αιολική - Ηλιακή - Βιομάζα - Βιοαέριο - Υδροηλεκτρικά - ΣΗΘΥΑ - Γεωθερμία). Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως τη Χρηματοδότηση, Μελέτη & Περιβαλλοντική αδειοδότηση - Επίβλεψη, Κατασκευή Τεχνικών Έργων & Έργων Ενέργειας (turn key solution).

Ειδικότερα στον χώρο των Α.Π.Ε. η εταιρεία μας ενισχύει την προώθηση του concept ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης με Συμπαραγωγή (Σταθμός Βιομάζας ή ΣΗΘΥΑ, & Υδροπονική Καλλιέργεια Θερμοκηπίου) το οποίο ωφελείται ως επενδυτικό έργο του Νέου Αναπτυξιακού, ν.4399/2016.

Το τμήμα TETRIS Hotel consultants αναλαμβάνει πλήρως την Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη τουριστικών ακίνητων (business plan, Development plan) καθώς και την Έρευνα της εγχώριας και σε διεθνή  επίπεδο αγοράς ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών και tour operators για  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα υπό αξιοποίηση Τουριστικά ακίνητα.

Το τμήμα TETRIS Real estates παρέχει υπηρεσίες εξεύρεσης αγοραστών και στρατηγικών επενδυτών για αγορά έργων ενέργειας και αδειών ώριμων προς υλοποίηση, καθώς επίσης παρέχει Νομική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας από Τουριστικές επιχειρήσεις RESORTS & HOTELS που επιθυμούν την  εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για αγορά η συνεργασία.

Με εκτίμηση

CEO Παπαδοπούλου Ντόρα

Μηχανικός, μέλος ΤΕΕ

MSc - Management in Construction

Γραφεία TETRIS Built Environment στην Αθήνα

Γραφεία TETRIS Built Environment στην Λάρισα

 

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd