Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Επενδυτικά προγράμματα-Επιχορηγήσεις

 

Επενδυτικά προγράμματα | Επιχορηγήσεις

Η TETRIS Built Environment αναλαμβάνει την Ολοκληρωμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποστηρικτικών μηχανισμών ενίσχυσης (Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) καθώς και την εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων, νέων καθώς και των υπό σύσταση επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας έχει διαχειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υποστηρίζει με τεχνογνωσία και αξιοπιστία τους επενδυτές και επιχειρηματίες σε όλα τα στάδια της επένδυσής τους.

Η Tetris Built Environment, εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα των επενδυτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, στον τομέα της Ενέργειας (Σταθμοί ΣΗΘΥΑ-Φυσικό αέριο και υδροπονία), Μονάδες Βιοαερίου, Σταθμών παραγωγής ενέργειας και σε ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών δράσεων όπως η Βιομηχανία, Νέες τεχνολογίες, Logistics κτλ.