Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Βιομάζα 200kW με Μεταχειρισμένα έλαια


Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

Ένα τεράστιο 'Κοίτασμα πετρελαίου' κρύβεται στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας από Βιομάζα, ικανό να δώσει υψηλά εισοδήματα αξιοποιώντας το.

Οι Σταθμοί Βιομάζας 200kW με χρήση χρησιμοποιημένων ελαίων (τηγανελαίων) αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές και αποδοτικές ΜμΕ στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η ενέργεια παραγόμενη από βιομάζα είναι η πιο διαδεδομένη πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στις χώρες του εξωτερικού τόσο της Ευρώπης και της Αμερικής όσο και της Ελλάδας.


Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των εγγυημένων υψηλών οικονομικών τους αποδόσεων με 20ετή συμβόλαια για αγορά της παραγόμενης ενέργειας από τη ΔΕΔΗΕ ΑΕ, καθώς και του ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου είναι συνεχές από το 2013 έως σήμερα 2015 & καθιστά συνεχώς αυξανόμενη την ζήτηση των επενδυτών να δραστηριοποιηθούν στην λειτουργία σταθμών βιομάζας.


Η βιομάζα είναι ενέργεια προερχόμενη από οργανικές ύλες, όπως δέντρα και φυτά, γεωργικά προϊόντα και ρευστά αποβλήτων από διάφορες πηγές. Μια διαδεδομένη μορφή ρευστού αποβλήτου είναι και τα χρησιμοποιημένα έλαια όπως μεταχειρισμένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια).

 

 

Η λειτουργία ενός σταθμού ισχύος 200 kw Βιομάζας με τη χρήση φυτικών μεταχειρισμένων ελαίων (τηγανέλαια) κρίνεται ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση, με σοβαρό οικονομικό ενδιαφέρον. Η καύση των τηγανελαίων είναι μία μέθοδος που πραγματοποιείται σε λέβητα ή μηχανή εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.), προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια.

Ενδεικτικά, το κόστος μίας Μονάδας Βιομάζας με φυτικά έλαια 200kW ανέρχεται στις 176.000€ με εύρος έως τις 260.000€. Ο σταθμός σε λειτουργία θα αποδίδει ετήσιο εισόδημα από 80.000€ έως 110.000€/έτος εγγυημένο για 20 έτη.


Η επένδυση ωφελείται οικονομικών κίνητρων και επιδοτείται έως 45% από τον Νέο Επενδυτικό Νόμο (για τμήμα έργου που αφορά την παραγωγή και εκμετάλευση της θερμότητας), απαιτεί ιδία συμμετοχή 35.000€- 40.000€ και το υπολειπόμενο ποσό του κόστους του έργου δανειοδοτείται με 3,6% επιτόκιο από το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΕΤΕΑΝ), και η τιμή αγοράς ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ διαμορφώνεται σε 0,18€/kw.

Εναλλακτικά ο επενδυτής μπορεί να μην κάνει χρήση των επενδυτικών προγραμμάτων και να δανειοδοτηθεί εξολοκλήρου το κόστος εγκατάστασης έως το 100% του συνολικού προϋπολογισμού έργου ωφελούμενος τις μέγιστες τιμές αγοράς ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ ήτοι την τιμή 0,198€/KWh.

Η εταιρεία Tetris Built Environment

α) θα δεσμεύσει το κατάλληλο αγροτεμάχιο ώστε να χωροθετηθεί ο Σταθμός και να είναι απρόσκοπτη η αδειοδοτική του διαδικασία

β) στη συνέχεια θα εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και θα διεκπεραιώσει πλήρως την διαδικασία αδειοδότησης και γνωμοδότησης όλων των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθούν οι όροι σύνδεσης για το σταθμό βιομάζας των 200kw

γ) καθώς επίσης θα προμηθεύσει & εγκαταστήσει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό

δ) και θα υλοποιήσει κατασκευαστικά το έργο (turn key solution) και

ε) θα παραδώσει το σταθμό σε θέση λειτουργίας.


Η Tetris Built Environment παρέχει συμβολαιογραφική προμήθεια πρώτης ύλης (χρησιμοποιημένων ελαίων & τηγανελαίων), με παράδοση στην μονάδα, για όσους επενδυτές και επιχειρηματίες το επιθυμούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργίας της μονάδας τους. Η προμήθεια των μεταχειρισμένων φυτικών ελαίων (τηγανέλαια) είναι χαμηλού κόστους αγοράς και μεταφοράς και ο επενδυτής διασφαλίζει πολλαπλά την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας και τις υψηλές οικονομικές αποδόσεις.


Το Οικονομικό τμήμα της Tetris Built Environment
θα εκπονήσει τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές & οικονομοτεχνικές μελέτες, θα συντάξει και θα προωθήσει τους φακέλους έργων προκειμένου να ωφεληθεί ο επενδυτής της σημαντικής επιχορήγησης κεφαλαίου ή/και των ευνοϊκών επιτοκίων δανεισμού:


α) για υπαγωγή των αιτημάτων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κ.τ.λ


β) για υπαγωγή των αιτημάτων χρηματοδότησης - δανειοδότησης προς τα συγχρηματοδοτούμενα ταμεία ΕΤΕΑΝ, ΤΕΠΙΧ


γ) για χρηματοδότηση 100% με δανειοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα


Η αδειοδοτική διαδικασία είναι αρκετά σύντομη σε ότι αφορά την κατάθεση των αιτημάτων μονάδων βιομάζας 200kW στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Η διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης όρων σύνδεσης είναι ανοιχτή και μετά την αξιολόγηση και τον έλεγχο του φακέλου, εκδίδει όρους σύνδεσης σε διάστημα 3-6 μηνών.

Είμαστε κοντά σας σε κάθε βήμα της επένδυσής σας, από τη Μελέτη, τη Χρηματοδότηση έως και την Υλοποίηση της επένδυσής σας, με ειδικευμένους οικονομολόγους και μηχανικούς σας στηρίζουμε καθ' όλη τη διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης της επένδυσης έως και τη κατασκευή του έργου σας, με turn key solution.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd