Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Χρηματοδότηση & Δανειοδότηση Επιχειρήσεων


 

Χρηματοδοτήσεις | Α.Π.Ε (Αιολικά - Βιοαέριο - ΣΗΘΥΑ - Υδροηλεκτρικά) | Τουριστικών Μονάδων | Επιχειρήσεων

 

Η Tetris Built Environment, είναι εταιρεία Consulting Engineers. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα  Συμβουλευτικών  υπηρεσιών  καθώς  και  στον τομέα των  Κατασκευών  &  Έργων  Ενέργειας.

Η Tetris Built Environment αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες αίτησης για υπαγωγή των Επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, ξενοδοχείων σε επενδυτικά προγράμματα χρηματοδότησης (δανείου).


Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και  τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να λάβουν επικαιροποιημένη ενημέρωση  σχετικά με ποια από τα προγράμματα  είναι ενεργά και ποια αναμενόμενα τόσο για τις επιχορηγήσεις  καθώς και για τις δανειοδοτήσεις.

Τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια μπορούν να ωφεληθούν από ένα μεγάλο φάσμα επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης κεφαλαίου καθώς και Χρηματοδοτικών Εργαλείων από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα καθώς και από την απελευθέρωση των αγορών και να απευθύνουν τα αιτήματα χρηματοδότησης τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υπό δανειοδότηση έργων και επιχειρήσεων, είναι να υπάρχει το επιχειρηματικό τους σχέδιο αποτυπωμένο σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο (Business plan).

Χορηγήσεις δανείων για τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων:

Η Tetris Built Environment αναλαμβάνει πλήρως την προώθηση αιτημάτων Χρηματοδότησης - Δανειοδότησης  και σας παρέχει με ασφάλεια και άμεσα, ποιοτικές Ολοκληρωμένες Λύσεις Χρηματοδότησης Επενδύσεων μέσω των συνεργατών της με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Ελλάδας και Εξωτερικού καθώς και των Hedge Funds με τα οποία συνεργάζεται.


Η εταιρεία Tetris Built Environment, εξειδικεύεται στη Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και των χρηματοδοτήσεων επενδυτικών σχεδίων και επιχειρήσεων στον τομέα της Ενέργειας (Σταθμοί ΣΗΘΥΑ, Μονάδες Βιοαερίου, Μεγάλων Αιολικών Σταθμών, υδροηλεκτρικών σταθμών κ.τ.λ) και σε ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών δράσεων όπως Τουριστικές  Μονάδες, η Βιομηχανία, Νέες τεχνολογίες, Logistics κτλ.

•    Χορήγηση δάνειου από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και hedge funds του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, Ενεργά
•    EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development)
•    COSME LGF (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises Loan Guarantee Facility) Ενεργά
•    COSME EFG (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises Equity Facility for Growth) Ενεργά
•    HORIZON 2020 - Technology transfer, Business Angels ,   Venture Capital, Fund of funds  Ενεργά  
•    HORIZON 2020 - INNOVFIN EQUITY Ενεργά
•    HORIZON 2020 - SME Instrument / Innovation in SMEs Ενεργά  
•    EFSI (European Fund for Strategic Investments) - Juncker Initiative Ενεργά
•    EaSI (Employment and Social Innovation)        
•    PPP (Public Private Partnership)  
•    Green Investments          
•    EBRD (European Bank for Reconstruction & Development)  Ενεργά
•    European Investment Bank (EIB) Ενεργά
•    Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών  Επενδύσεων (EFSI) Ενεργά
•    ΤΕΠΙΧ (Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα, Ταμείο Εγγυοδοσίας, Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) Αναμένεται

 Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες  και λεπτομέρειες.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd