Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Θερμοκήπιο με υδροπονία

Θερμοκήπιο Υδροπονικής ΚαλλιέργειαςΗ Υδροπονία είναι η επιστήμη καλλιέργειας χωρίς χώμα (καλλιέργεια σε Νερό) και αποτελεί λύση στην ανάγκη για παραγωγή μεγάλης ποσότητας προϊόντων υψηλών προδιαγραφών ιδιαίτερα ανταγωνιστικών (και στην εξαγωγή), με χαμηλό κόστος παραγωγής και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η οποία αποτελεί πλέον μία αναγνωρισμένη μέθοδο καλλιέργειας ποσοτικών και ποιοτικών προϊόντων. 

High tech Υδροπονικό θερμοκήπιο


Γιατί Εμάς

  • Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης
  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του σταθμού έως την υπογραφή της σύμβασης σας με το ΛΑΓΗΕ

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του θερμοκηπίου

  • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής Μελέτης  για την Προώθηση τους αιτήματος για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραμμα επιδότησης

  • Αναλαμβάνουμε την στήριξη του αιτήματος δανειοδότησης για 100% χρηματοδότηση της επένδυσης με ευνοϊκό επιτόκιο

  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου, κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution

  • Προμήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαμηλό κόστος

  • Κατάθεση και στήριξη αιτήματος για την χρηματοδότησης 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης σας

  • Αναλαμβάνουμε τη πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθμού Βιομάζας με ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

  • Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη και το  προωθητικό  Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και Ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd