Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Οι Υπηρεσίες μας για Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

 

Η Tetris Built αναλαμβάνει να αναπτύξει πλήρως σταθμούς συμπαραγωγής Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Στηρίζει αξιόπιστα την επένδυση σας, από τον αρχικό σχεδιασμό της, την ένταξη της σε ευνοϊκά προγράμματα χρηματοδότησης έως την εγκατάσταση και λειτουργία της.

Επιπλέον η εταιρεία μας έχει δεσμεύσει κατάλληλα γήπεδα τα οποία δύναται να μισθώσει σε επενδυτές για 21 έτη, προκειμένου να υλοποιήσουν το δικό τους σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Σας στηρίζουμε υπεύθυνα και αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση, την μελέτη, την επίβλεψη, καθώς και την ένταξη σε χρηματοδότηση των μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α, έως την εγκατάσταση και συντήρηση των έργων Συμπαραγωγής (Σ.Η.Θ.ΥΑ).

Η Tetris Built διαθέτει ομάδα από έμπειρους μηχανικούς και οικονομολόγους, με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο τομέα των ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α, τόσο στην ένταξη των έργων ενέργειας σε προγράμματα  επιχορήγησης του Αναπτυξιακού νόμου, στο ΕΣΠΑ, στο Leader, κ.τ.λ, καθώς και στην αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη των έργων κατά το στάδιο της μελέτης, της αδειοδότησης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και της αξιολόγησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως η ΡΑΕ.

Η  εταιρεία μας έχει αναλάβει επιτυχώς την υπαγωγή πλήθος έργων σε επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και από το ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Leader κ.τ.λ, και στηρίζει πλήρως το επενδυτικό σας πλάνο, προσφέροντάς σας υπεύθυνα και αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις ''turnkeysolutions''.

 

 

Η Tetris Built Environment και το τμήμα ΑΠΕ, αναλαμβάνει πλήρως τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Την έρευνα καταλληλότητας γηπέδου του ιδιοκτήτη - επενδυτή
 • Μίσθωση για 21έτη, κατάλληλου γηπέδου το οποίο έχει δεσμεύσει η εταιρεία μας
 • Χωροθετηση έργων ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Σύνταξη μελετών Η/Μ, τοπογραφικών, διάγραμμα κάλυψης, άδεια μικρής κλίμακας, οικοδομική άδεια, άδεια εγκατάστασης κ.τ.λ.
 • Υποβολή αίτησης για έκδοση όρων σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ
 • Πλήρη αδειοδότηση έργων ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Πλήρη Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Προετοιμασία φακέλου για κατάθεση στο ΛΑΓΗΕ και τη ΡΑΕ
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Συντήρηση, διαχείριση και παρακολούθηση με τηλεμετρία, έργων ΑΠΕ
 • Έρευνα αγοράς για Καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές σε ΑΠΕ & Σ.Η.Θ.Υ.Α
 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

 

Η TetrisBuilt Environmnet και το τμήμα συμβούλων επιχειρήσεων,  αναλαμβάνει πλήρως τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Ενημέρωση και συμβουλευτικές κατευθύνσεις
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου
 • Διερεύνηση ευνοϊκών πηγών χρηματοδότησης
 • Αξιοποίηση βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Εκπόνηση Μελετών τεχνικοοικονομικών
 • Εκπόνηση Business plan
 • Εκπόνηση μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
 • Υποβολή αιτημάτων για υπαγωγή σε επιχορήγηση από επενδυτικά προγράμματα
 • Στήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και έως της εγκριτικής απόφασης
 • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων έως την εκταμίευση.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd