Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Μελέτη - Κατασκευή - Διαχείρηση

Στόχος της εταιρείας Tetris Built Environment είναι η παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων, ξεκινώντας από την αρχική φάση του σχεδιασμού ενός έργου και καταλήγοντας στην υλοποίηση του, πάντοτε με την δική σας συνεργασία. Το αποτέλεσμα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης και της αξίας του χώρου σας είτε πρόκειται για την κατοικία σας είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Η πολυετή μας εμπειρία και το εύρος των έργων που έχουμε υλοποιήσει μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε οποιοδήποτε έργο, αντιμετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες προκύψουν άμεσα και χωρίς μεγάλο κόστος.

Μελέτη

Η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησής του. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών. Η εταιρεία Tetris Built Environment έχει τη δυνατότητα σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς (πολιτικούς, ηλεκτρολόγους, τοπογράφους, μηχανολόγους μηχανικούς) να αναλάβει ένα πλήθος μελετών για οποιαδήποτε χρήση. Αρχιτεκτονικές, στατικές, εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικές, ύδρευσης-αποχέτευσης, πυροπροστασίας, ενεργειακής απόδοσης (βάσει ΚΕΝΑΚ), διαρρυθμίσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ανακαινίσεις κατοικιών και ξενοδοχείων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αντισεισμικός έλεγχος κατασκευών κ.α.

Επίβλεψη

Κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποδώσει το ζητούμενο. Ο τομέας της επίβλεψης έργου έχει παραγκωνιστεί στη χώρα μας, με αποτέλεσμα την παραγωγή έργων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι -αν όχι περισσότερο- το ίδιο σημαντική με τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορούν να ανακύψουν ζητήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις και ν' αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθ' όλα αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού - ο οποίος άλλωστε αναλαμβάνει την ευθύνη.

Η εταιρεία Tetris Built Environment δίνει μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών, με συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου, έτσι ώστε να διαφυλάττουμε το επίπεδο της εργασίας μας, αλλά και τον τελικό χρήστη, σεβόμενοι την προτίμηση και εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και την επιστημονική μας επάρκεια και γνώση.


Κατασκευή

Η εταιρεία Tetris Built Environment έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την κατασκευή έργων με υπευθυνότητα, συνέπεια και εγγυημένα υψηλή ποιότητα εκτέλεσης. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" (turn-key solutions), έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την κατασκευή ιδιωτικών πολύπλοκων έργων με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd