Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Κόστη - Αποδόσεις Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

 

Τα οικονομικά Μεγέθη ενός σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α

Για την υλοποίηση της επένδυσης σας απαιτείται ένας σταθμός καύσης φυσικού αεριού με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία δίνεται στο δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ), ενώ ταυτόχρονα παράγεται θερμότητα και διοξείδιο του άνθρακα.

Η ΔΕΔΔΗΕ θα αγοράζει το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, με συμβόλαια αγοράς που θα υπογραφούν με τον ΛΑΓΗΕ για 20 έτη.

Με βάση τον υπολογισμό των θερμικών φορτίων που θα παράγονται, επιπλέον της ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α, μπορεί να εξασφαλιστεί η παροχή θερμότητας και το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν  μια επιχείρηση που θα χρειάζεται  τόσο τη θερμότητα όσο και το διοξείδιο του άνθρακα. Ανάλογη επιχείρηση που μπορεί να αξιοποιήσει την παραγόμενη θερμότητα και το διοξείδιο του άνθρακα είναι τα θερμοκήπια και οι υδροπονικες καλλιέργειες.

 

Ενδεικτικό κόστος επενδυτικού σχεδίου για εγκατάσταση Σ.Η.Θ.Υ.Α

Ενδεικτικά, το συνολικό κόστος μιας επένδυσης σε σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α - μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου, εκτιμάται από 380.000€ για το σταθμό ισχύος από 350kWηλ, και από 500.000€, για το σταθμό ισχύος 500kWηλ αντίστοιχα, με τεχνολογικό εξοπλισμό Ευρωπαϊκής προέλευσης υψηλής αξιοπιστίας.

Ενδεικτικά το συνολικό κόστος επένδυσης για ένα απλό θερμοκήπιο ανέρχεται από 35.000€/στρέμμα, ήτοι για 3 στρέμματα σε απλό θερμοκήπιο το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται από 120.000€, και για πέντε στρέμματα σε απλό θερμοκήπιο το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται από 165.000€.

Για ένα Υδροπονικό θερμοκήπιο, το κόστος εγκατάστασης ανά στρέμμα ανέρχεται από 63.000€/στρέμμα, ήτοι, για 3 στρέμματα θερμοκήπιο με υδροπονία το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται περίπου σε 189.000,00€, και για εγκατάσταση 5 στρεμμάτων υδροπονικής καλλιέργειας το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 315.000€.

Το Συνολικό κόστος έργου Σ.Η.Θ.Υ.Α με θερμοκήπιο, απλό, ή με υδροπονία, για σταθμό ισχύος 350kWηλ και 500kWηλ, και με καλλιέργεια αντίστοιχα τριών (3) ή πέντε (5) στρεμμάτων, κυμαίνεται από:

α) Συνολικό κόστος επένδυσης  500.000€ για σταθμό ισχύος 350kWηλ, και 3 στρέμματα απλό θερμοκήπιο, και 569.000€ με υδροπονική καλλιέργεια σε  θερμοκήπιο.

β) 665.000€ για σταθμό ισχύος 500kWηλ με απλό θερμοκήπιο 5 στρεμμάτων και 815.000€ με υδροπονική καλλιέργεια σε  θερμοκήπιο.

 


ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  Σ.Η.Θ.Υ.Α

Οι Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας (Σ.Η.Θ.Υ.Α), ανακτούν τα πλεονάζοντα φορτία θερμότητας και το διοξείδιο του άνθρακα εκ των καυσαερίων των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και τα διοχετεύουν (αφού καθαριστούν  τα καυσαέρια) στις μονάδες  θερμοκηπίων με σκοπό την μεγιστοποίηση της στρεμματικής απόδοσης των καλλιεργειών.

Η τελική διαμορφωμένη τιμή Αγοράς Ενέργειας ορίστηκε βάσει του Νόμου τιμολόγησης των Α.Π.Ε. Ν.4447/2016 και υπολογίζεται ως εξής:

Σ.Η.Θ.Υ.Α : 92€/MWH + 15% προσαύξηση τιμής  λόγω της χρήσης θερμότητας σε θερμοκήπιο, +20% προσαύξηση τιμής λόγω της διοχέτευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο θερμοκήπιο.

Η Συνολική επαύξηση τιμής αγοράς είναι ίση με το 35% επί της τιμής αγοράς του ηλεκτρικού παραγόμενου ρεύματος που εγχέεται στο δίκτυο και καθορίζεται από τον νόμο για την τιμολόγηση των ΑΠΕ.

Οι οικονομικές αποδόσεις των μονάδων ισχύος 350kWηλ, με καύση φυσικού αερίου, από την πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΔΔΗΕ, ανέρχονται ετήσια σε 140.000€ (προ φόρων και αποσβέσεων).

Οι αποδόσεις των υδροπονικών  καλλιεργειών κυμαίνονται ετήσια από 35.000€ - 60.000€ το στρέμμα, αναλόγως της επιλεγόμενης καλλιέργειας π.χ ντομάτα, φράουλα, φυλλώδη, κ.τ.λ, και τα έσοδα αυτά είναι επιπλέον ετήσια έσοδα στην συνολική επιχείρηση καθώς  προστίθενται  στα έσοδα από τη πώληση του ρεύματος  στη ΔΕΔΔΗΕ .

Συνεπώς ο επιχειρηματίας, από τη λειτουργία του σταθμού παράγωγης  του ηλεκτρικού ρεύματος και  από την καλλιέργεια σε θερμοκήπιο θα έχει μια από τις πλέον αποδοτικές επιχειρήσεις με βαθμό εσωτερικής απόδοσης (ΙRR) από 24-30%.

Τα Συνολικά ετήσια έσοδα μιας μονάδας Σ.Η.Θ.Υ.Α  ισχύος 350kWηλ και της υδροπονικής καλλιέργειας έκτασης 3 στρεμμάτων ανέρχεται από 180.000€/έτος και άνω.

Αντίστοιχα τα Συνολικά ετήσια έσοδα μιας μονάδας Σ.Η.Θ.Υ.Α ισχύος 500kWηλ και της υδροπονικής καλλιέργειας έκτασης 5 στρεμμάτων ανέρχεται από  280.000€/έτος και άνω.

Για το σύνολο του Σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α καθώς και των θερμοκηπίων, δίνεται η Δυνατότητα στον επενδυτή να ωφεληθεί από την ένταξη της επένδυσης σε καθεστώς επιχορήγησης από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο ν.4399/2016 και με ποσοστό επιχορήγησης που φτάνει έως το 55% του συνολικού κόστους έργου.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd