Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Φωτοβολταϊκά Επιχειρήσεων

 


Εισαγωγή
  

Η εφαρμογή ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού με net metering για επιχειρήσεις αφορά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με το σύστημα συμψηφισμού ενέργειας (Net Metering) σε χώρους επαγγελματικής χρήσης. Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή - επαγγελματία να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεων της επιχείρησης του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Το σύστημα αυτό έχει εξαπλωθεί με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προσδίδοντας σοβαρά οικονομικά οφέλη τόσο στους επαγγελματίες όσο και ιδιώτες μιας και αφορά χώρους επαγγελματικής χρήσης καθώς και οικιακές εφαρμογές.

Οι καταναλωτές-επιχειρήσεις που θα έχουν μια εγκατεστημένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Φωτοβολταϊκές κυψέλες σε επαγγελματικό χώρο τους θα μπορούν να συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν με την ενέργεια που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει ότι αν ο καταναλωτής – επιχείρηση παράγει ενέργεια μεγαλύτερη από αυτή που καταναλώνει σε ετήσια βάση τότε την περίσσεια αυτή ενέργεια θα την πιστώνεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Αν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή η παραγόμενη ενέργεια είναι μικρότερη από την καταναλωθείσα τότε, θα πληρώνει μόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, αφού θα έχει αφαιρεθεί το πόσο της ενέργειας που παρήγαγε το σύστημα ΑΠΕ που διαθέτει.

 

Επιτρεπόμενη ισχύς φ/β συστήματος


Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος σε επιχειρήσεις μπορεί να ανέρχεται μέχρι (είκοσι) 20 kWP ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kWp) ≤ 0,5xΣυμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικώς, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10kWp., και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp., ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kWp.) ≤ 0,5xΣυμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10kWp ή των 20 kWp.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;


Δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

 • Εγκατάσταση αυτό παραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (πλέον μπορεί να τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό σύστημα και στο έδαφος ή σε στέγαστρο γκαράζ και αλλού).
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ανά μετρητή. Σε κοινόχρηστους χώρους δύναται να εγκατασταθούν περισσότερα του ενός συστήματος, με τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.
 • Οι αυτό παραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτό παραγωγού.
 • Οι χρεώσεις ΥΚΩ είναι οι μόνες που θα καταβάλλει ο αυτό παραγωγός. Βάσει των χρεώσεων της ΔΕΗ αυτές είναι: 18,24€/1.000KWh για τις επιχειρήσεις, ενώ για τα οικιακά τιμολόγια από 7-44,88€/1.000KWh κατανάλωση.

 

Που μπορούν να εγκατασταθούν τα συστήματα με net metering;

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών,         περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Συνεπώς ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με αυτό παραγωγή (net metering) μπορεί να εγκατασταθεί σε:

 • Επαγγελματικούς χώρους
 • Ιατρικά κέντρα
 • Ιδιωτικές κλινικές
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων
 • Βιοτεχνίες
 • Βιομηχανίες
 • Ξενοδοχεία εντός πόλεων
 • Luxury resorts
 • Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τουριστικά καταλύματα-camping
 • Γεωτρήσεις
 • Αγροτικές – Κτηνοτροφικές Μονάδες – Εγκαταστάσεις
 • Σχολικά κτήρια –ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Θερμοκήπια
 • Τυροκομεία
 • Γραφειακούς χώρους
 • Φούρνους
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Logistics
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 Η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες που προκύπτουν από:

 • Σύστημα Θέρμανσης Χώρων
 • Συστήματα ψύξης χώρων
 • Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης - ΖΝΧ
 • Σύστημα Φωτισμού

 

 

Οφέλη

Τα βασικά πλεονεκτήματα της αυτό παραγωγής (Net Metering):

 • Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλλει μια και καλή ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.
 • Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.
 • Δυνατότητα κάλυψης ενός μεγάλου μέρος των πάγιων ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών – επιχειρηματιών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να είναι εξαρτημένοι από τις όποιες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου αλλά και τις όποιες αυξήσεις στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ.
 • Χαμηλό κόστος επένδυσης για επαγγελματικά συστήματα λόγω οικονομίας μεγέθους (λιγότερο από 1,5 €/watt)
 • Οικονομικό όφελος από τις αποσβέσεις του εξοπλισμού.
 • Οικονομικό όφελος σε κερδοφόρες επιχειρήσεις από το φορολογητέο εισόδημα (μέχρι τις 16.000€ απαλλάσσεται από ΦΠΑ που ανέρχεται στις 3.000€).
 • Οικονομικό όφελος, διότι συμψηφίζεται ο ΦΠΑ του κόστους του φωτοβολταϊκού (Υπάρχει απαλλακτικό ΦΠΑ για τα πάνελ και τους inverter).
 • Δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων.
 • Ενδυνάμωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης. Πολύ σημαντικός παράγοντας στον ανταγωνισμό, ιδίως για όσες επιχειρήσεις ανήκουν στον τουριστικό τομέα.
 • Η παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ απαιτείται για την πιστοποίηση Ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών καταλυμάτων, κατά Eco label ή Green Key!

 


Η Tetris Built Environment Δραστηριοποιείτε από το 2009 στον τομέα των Έργων Ενέργειας
και ειδικότερα σε Φ/Β σταθμούς σε οικιακές εφαρμογές καθώς και σε επαγγελματικές εφαρμογές.
Όλα αυτά τα χρόνια της ενεργούς επαγγελματικής μας δραστηριότητας στον χώρο των ΑΠΕ, με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας, ποιοτικά & αξιόπιστα σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Οι Εξειδικευμένοι μηχανικοί και πιστοποιημένοι τεχνικοί της εταιρείας μας, σας παρέχουν βέλτιστες τεχνικές λύσεις και τις πιο κατάλληλες για εσάς επιλογές συστημάτων που θα εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι σας δίνοντας αυτονομία και απαλλάσσοντας σας από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για 25 έτη. Οι εγκαταστάτες μας ,σας καλύπτουν τεχνικά 7/7 και εγκαθιστούν Φ/Β σταθμούς πανελλαδικά καθώς και στη νησιωτική Ελλάδα.

 

Σχεδιάζουμε μαζί σας το κατάλληλο Φ/β σύστημα της Επιχείρησής σας και χτίζουμε μαζί σχέση εμπιστοσύνης με:

 • Εγγύηση
 • Ασφάλεια
 • Ποιότητα
 • Γρήγορη παράδοση έργου
 • Πανελλαδική τεχνική κάλυψη

 

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα που τοποθετούνται σε επαγγελματικούς χώρους έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 • Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον και την υγεία
 • Είναι απολύτως αθόρυβα
 • Δεν παράγουν θερμότητα
 • Εγγυημένη αποδοτικότητα (Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα, είναι εγγυημένη και μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια για την κάθε εγκατάσταση).
 • Έχουν εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια.
 • Είναι απλά στην τοποθέτηση τους και η εγκατάσταση γίνεται σε 1 -2 ημέρες.
 • Δεν χρειάζονται συντήρηση (Ένα εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την αρχική εγκατάσταση)
 • Δυνατότητα επέκτασης (Στην περίπτωση που απαιτηθεί, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται σε τυχόν μελλοντικές αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών).

Είμαστε μαζί σας σε κάθε Βήμα της επένδυσης σας, από τη Μελέτη ,την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος στην επιχείρηση σας.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd