Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Ενισχυόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων

 

 

 

Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment σας παρέχει τη πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας, από τον Σχεδιασμό, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση για  την υλοποίηση του έργου σας και την  Ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

 

Τομείς ενισχύσεων και είδη ενισχύσεων από το Ν.4399/2016

 

Τα Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση (με κεφάλαιο)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών
 • Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων-Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας.
 • Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας (με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου, για συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοτήτων).

 

Οι Ενισχυόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων (επιλέξιμοι τομείς):

 • Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού & ΣΤΚ
 • Επενδύσεις σε Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Επενδύσεις σε Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Επενδύσεις σε Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Επενδύσεις από Συνέργειες & Δικτυώσεις (Επιχειρηματικές συστάδες - cluster)
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
 • Επενδύσεις σε Έργα Ενέργειας, ΣΥΘΥΑ - Υδροηλεκτρικά - ΑΠΕ σε Μη διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), (Ψύξη, θέρμανση με ΑΠΕ - τηλεθέρμανση, τηλεψύξη)
 • Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αγροδιατροφής
 • Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αλιείας - υδατοκαλλιέργειας
 • Επενδύσεις σε ιατρικό τουρισμό - Κέντρα αποκατάστασης & αποθεραπείας
 • Επενδύσεις σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας)
 • Επενδύσεις σε τομείς αποθήκευσης - υποστηρικτικές των μεταφορών (μαρίνες υδατοδρόμια, logistics)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την Προετοιμασία, Σύνταξη και Υποβολή του αιτήματος σας για Υπαγωγή στο β' κύκλο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd