Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Διαχείριση Συμπαραγωγικού έργου


Διαχείριση και Εποπτεία της Επιχείρησης από την TETRIS


Πέραν της τεχνικής μελέτης - Κατασκευής και Εγκατάστασης του Θερμοκηπίου και του σταθμού Βιομάζας η εταιρεία μας οργανώνει και λειτουργεί ομάδα Διαχείρισης και παρακολούθησης των συμπαραγωγικών έργων.

Επισημαίνεται ότι το συμπαραγωγό έργο (θερμοκήπιο με υδροπονία και μονάδα βιομάζας) στο σύνολο του απαιτεί συντήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση.

Ειδικότερα ένα συμβόλαιο διαχείρισης του έργου είναι τριετούς διάρκειας ανανεώσιμο, και περιλαμβάνει το στάδιο από την προμήθεια της πρώτης ύλης στο σταθμό Βιομάζας, την μεταφόρτωση της, την παρουσία εργάτη στη μονάδα, τη συντήρηση της μηχανής, την 24ωρη παρακολούθηση του σταθμού από ηλεκτρολόγο μηχανικό, καθώς και τη παρακολούθηση των καλλιεργειών από εξειδικευμένο γεωπόνο και καλλιεργητικό προσωπικό, συλλογή και φόρτωση, πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων έως το στάδιο της προώθησης του προϊόντος στη πώληση με εισαγωγή τους σε γνώστες αλυσίδες supermarket εγχώριες και του εξωτερικού.

Είμαστε κοντά σας σε κάθε βήμα της επένδυσής σας, από τη Μελέτη, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση της επένδυσής και την λειτουργία της επιχείρησης σας. Με ειδικευμένους οικονομολόγους και μηχανικούς καθώς και πιστοποιημένους τεχνικούς, σας στηρίζουμε καθ' όλη τη διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης της επένδυσης έως και τη κατασκευή και λειτουργία του έργου σας, με turn key solution.

 

Γιατί Εμάς

  • Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του σταθμού έως την υπογραφή της σύμβασης σας με το ΛΑΓΗΕ

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του θερμοκηπίου

  • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Προώθηση τους αιτήματός για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραμμα επιδότησης

  • Αναλαμβάνουμε την στήριξη του αιτήματος δανειοδότησης για 100% χρηματοδότηση της επένδυσης με ευνοϊκό επιτόκιο

  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου, κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution

  • Προμήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαμηλό κόστος

  • Κατάθεση και στήριξη αιτήματος για την χρηματοδότησης 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης σας

  • Αναλαμβάνουμε τη πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθμού Βιομάζας με ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

  • Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη και το προωθητικό Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και Ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd