Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Τι είναι το ΕΣΠΑ

Επιχειρώ –Αναπτύσσω –Επιτυγχάνω                


Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν τους κάτωθι τομείς:

H Ενίσχυση της Αυτό-απασχόλησης για Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δίνεται έως του ποσού των 25.000€, με 100% επιδότηση.

Η Ενίσχυση των Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων, για υφιστάμενες τουριστικές μονάδες δίνεται για εργασίες εκσυγχρονισμού, και διαδικασίες πιστοποίησης και ποιοτικής αναβάθμισης, ή έργα για ενεργειακή αυτονομία των τουριστικών μονάδων και καταλυμάτων, έως του ποσού των 75.000€ (με συνολικό προϋπολογισμό έργων 150.000€ και 50% επιδότηση), ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική & διεθνή τουριστική αγορά.

Η Ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας με 100% επιδότηση δίνεται έως ποσού 60.000€ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Δικαιούχοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ), & ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 25 ετών.

Η Ενίσχυση για Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν για την αναβάθμιση τους μέσω του τεχνολογικού - πληροφοριακού & εμπορικού εκσυγχρονισμού τους, για την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, και για την ανάπτυξη ποιοτικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών, και για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών δίνεται έως ποσού των 100.000€ (για έργα συνολικού προϋπολογισμού 200.000€ με 50% επιδότηση).

Το ΕΣΠΑ-2016-2020 στηρίζει με χρηματοδοτικά μέσα τους στόχους και το όραμα για το μέλλον της εργασίας σας

Το νέο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα επιχορήγησης που δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, και για πρώτη φορά έχει δεκατρία περιφερειακά προγράμματα, ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας, ενώ συνολικά έχουν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 δισ. ευρώ για την Ελλάδα.

Τι προβλέπει το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόχος της δράσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον, και τις τεχνολογίες πληροφορικής, και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης πριμοδοτώντας τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς το Νέο ΕΣΠΑ για τους περισσότερους, είναι ταυτόσημο με επιδοτήσεις για την δημιουργία - επέκταση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μία δεξαμενή 18 δράσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που έχουν πάρει την τελική έγκριση από την Ε.Ε. συνολικού προϋπολογισμού 283.000€.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσό θα διατεθεί για να καλύψει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και θα αφορά σε Νέα Επιχειρηματικότητα, χωρίς να θέτει κάποιο όριο ηλικίας, όπως αντίστοιχα προγράμματα που έτρεχαν στο παρελθόν.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις υπό σύσταση επιχειρήσεις ή με διάρκεια ζωής έως δύο ετών. Η μορφή των ενισχύσεων θα αφορά Επιχορηγήσεις, Δανειοδοτήσεις και Εγγυητικές επιστολές, από Ταμεία Συγχρηματοδότησης.


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd