Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Συμβουλευτική - Χρηματοδοτήσεις

 

 

Ειδικότερα αναλαμβάνει πλήρως τη συμβουλευτική υποστήριξη και τη σύνταξη μελετών για Επιχειρησιακά Σχεδία (Βusiness plan), Μελέτες Βιωσιμότητας, την εξεύρεση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και την υποβολή αιτήματος σε επενδυτικά προγράμματα για λήψη ευνοϊκής χρηματοδότησης και επιχορήγησης.

Χρηματοδοτήσεις

Για επιχειρήσεις και Νέα Πρωτοπόρα και Καινοτόμα project, οι Φορείς για λήψη επιχορήγησης ή ευνοϊκού δανεισμού, ή επιδοτούμενου επιτοκίου, ή λήψης κεφαλαίων κίνησης, μπορεί να είναι Εθνικοί αλλά και Ευρωπαϊκοί.

Η εταιρεία Tetris Built Environment, συμμετέχει σε όλο το φάσμα της προετοιμασίας των αιτημάτων για λήψη χρηματοδότησης από το στάδιο της εξεύρεσης του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου για τον επενδυτή και επιχειρηματία έως τη Συλλογή και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, τη σύνταξη μελετών, την προετοιμασία και την υποβολή του επενδυτικού φακέλου για λήψη χρηματοδότησης.

Αναλαμβάνει υπεύθυνα την ολοκληρωμένη διαχείριση, δηλαδή την Υποστήριξη της αίτησης για λήψη χρηματοδότησής ή/και επιχορήγησης ή/και δανειοδότησης, τη στήριξη και την παρακολούθηση του σταδίου της αξιολόγησης έως την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.