Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ αναλυτικότερα

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

Η Tetris Built Environment I Consulting Engineering, αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τη μελέτη της επενδυτικής πρότασης του αιτούντα και την προ-αξιολόγηση της, μέχρι την σύνταξη του φακέλου για υπαγωγή σε επιδότηση ΕΣΠΑ καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών αξιολόγησης έως και την επιτυχή ολοκλήρωση της υπαγωγής για επιδότηση.

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης της επιχείρησής σας


Η Tetris Built αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων σε επενδυτικά προγράμματα και δράσεις.

 • Ενημέρωση - Προαξιολόγιση

 • Σύνταξη Μελέτης & Κατάθεση αιτήματος

 • Παρακολούθηση διαδιικασίας αξιολόγισης

Στηρίζουμε το επενδυτικό και επιχειρηματικό σχέδιο με συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες μετά την υπαγωγή και κατά την φάση υλοποίησης του, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων:

 • Υλοποίησης

 • Κατασκευής τεχνικών έργων και εργασιών εκσυγχρονισμού

 • Ενεργειακής αναβάθμισης

 • Στήριξη των προωθητικών διαδικασιών Marketing (εγχώρια αγορά και διεθνή αγορές)

 • Της ποιοτικής αναβάθμισης της επιχείρησης με την εγκατάσταση των συστημάτων ποιότητας

 • Συμβουλευτικού management

Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας με πολυετή εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών αλλά και των ελεγκτικών υπηρεσιών και πλήθος επιτυχιών στον τομέα των επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ- Leader-Αναπτυξιακό Νόμο κ.τ.λ), εγγυώνται την ορθή διαχείριση του αιτήματος και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για υπαγωγή του επενδυτικού σας σχεδίου σε επιδότηση ΕΣΠΑ.


Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν τους κάτωθι τομείς:

 • H Ενίσχυση της Αυτό-απασχόλησης για Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 100% επιδότηση & έως του ποσού των 25.000€

 • Η Ενίσχυση των Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων, για υφιστάμενες τουριστικές μονάδες με επιδότηση ως και 50% και συνολικό προϋπολογισμό έργων 150.000 ευρώ, για εργασίες εκσυγχρονισμό και διαδικασίες πιστοποίησης και ποιοτικής αναβάθμισης η έργα για ενεργειακή αυτονομία των τουριστικών μονάδων και καταλυμάτων, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική & διεθνή τουριστική αγορά

 • Η Ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας με 100% επιδότηση και έως ποσού 60.000 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Δικαιούχοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ), & ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 25 ετών

 • Η Ενίσχυση για Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν για την αναβάθμιση τους μέσω του τεχνολογικού πληροφοριακού & εμπορικού εκσυγχρονισμού τους, για την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, και για την ανάπτυξη ποιοτικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών, και για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών, έως ποσού των 100.000 ευρώ (για έργα συνολικού προϋπολογισμού 200.000 με 50% επιδότηση)


Είμαστε κοντά σας σε κάθε βήμα της επένδυσής σας, από τη Μελέτη, την επιδότηση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της επένδυσης, με ειδικευμένους οικονομολόγους και μηχανικούς.

Σας στηρίζουμε καθ' όλη τη διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης της επένδυσης έως και τη κατασκευή του έργου σας, με ''Τurn key '' solution.

 

 

 

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης