Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Ανεμογεννήτριες 50KW

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 50 KW

Η νέα επενδυτική ευκαιρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αφορά την ανάπτυξη Μικρών Αιολικών σταθμών ισχύος έως 50kW. Οι επενδύσεις κρίνονται ιδιαιτέρως ελκυστικές και με υψηλές αποδόσεις.

Τα επενδυτικά οφέλη που δίνονται από τον τομέα της αγοράς των Μικρών Αιολικών Πάρκων, αφορούν τους επενδυτές πού θα σπεύσουν να κατοχυρώσουν, τα δικαιώματα εγκατάστασης όσο ακόμη είναι νωρίς.

Στο προσεχές διάστημα θα έχουν την ευκαιρία να καταθέτουν αιτήματα υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο 4146/2013 και να διεκδικήσουν την ένταξη του επιχειρηματικού τους έργου, σε ευνοϊκά οικονομικά κίνητρα της φοροαπαλλαγής του Επενδυτικού Νόμου.

Η άμεση δέσμευση γηπέδου για την εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας 50kW και η έναρξη και περάτωση των απαιτούμενων μετρήσεων, γνωμοδοτήσεων και μελετών, ολοκληρώνεται περίπου σε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους (απαραίτητος χρόνος για να είναι ώριμα μελετητικά το έργο τους) προκειμένου να υλοποιηθεί. Κατ' επέκταση δεν επηρεάζεται το επιχειρηματικό εγχείρημα από την υφιστάμενη αναστολή αποδοχής-εξέτασης αιτημάτων και έκδοσης όρων σύνδεσης από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Στην Tetris Built Environment αναλαμβάνουμε υπεύθυνα:

  • Την εξεύρεση γηπέδου με κατάλληλο αιολικό δυναμικό ώστε να είναι αποδοτική η επένδυσή σας.
  • Εκπονούμε τις μελέτες και διαχειριζόμαστε το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας.
  • Καταρτίζουμε οικονομοτεχνικές μελέτες για την υποβολή φακέλου και προώθησης της χρηματοδότησης μέσω του επενδυτικού νόμου και των συγχρηματοδοτούμενων ταμείων.
  • Εκπονούμε την μελέτη και υλοποιούμε την κατασκευή του αιολικού σταθμού.
  • Παρέχουμε αξιόπιστα την συντήρηση της μονάδας, παρέχοντας στους επενδυτές ολοκληρωμένες λύσεις (turn key solution).

Είμαστε κοντά σας σε κάθε βήμα της επένδυσής σας, από τη Μελέτη, τη Χρηματοδότηση και την Υλοποίηση της επένδυσής σας.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης