Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016


Ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος αποσκοπεί στην επενδυτική επανεκκίνηση και παρέχει σε επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις σημαντικά οικονομικά κίνητρα και όχι μόνον, με επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, χρηματοδοτική μίσθωση, επιλέξιμα μισθολογικά κόστη κτλ.

Στη νέα του μορφή υπάγονται επενδυτικά σχέδια από όλο σχεδόν το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και τομέων, και ειδικότερα προκηρύχθηκαν τα τέσσερα (4) Καθεστώτα του νέου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016.

Η έναρξη του Α’ κύκλου, των υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων ή των υφιστάμενων  επιχειρήσεων σε επιχορήγηση άρχισε  από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έως 20 Φεβρουαρίου 2017.
Αναμένεται εντος του δεύτερου  τετραμήνου 2017 να ξεκινήσει  ο Β΄ κύκλος υποβολών των νέων αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα ήδη κοινοποιημένα  καθεστώτα ενίσχυσης. Προκειμένου να υπάρχει μελετητική ωριμότητα στα επενδυτικά σχέδια, ενθαρρύνουμε  τους επενδυτές να ξεκινούν  τις διαδικασίες μελετών και αδειοδότησης  προγενέστερα της έναρξης υποβολών.

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55% του προϋπολογισμού της επένδυσης, η Ενίσχυση του ν.4399/2016 είναι με τη μορφή Επιδότησης κεφαλαίου ή/και, φοροαπαλλαγή ή/και leasing.

Η ιδιαίτερης σημασίας διαφοροποίηση του παρόντος Αναπτυξιακού  Νόμου από τους προηγούμενους, αφορά μεταξύ άλλων και τη Μη υποχρέωση απόδειξης της ύπαρξης των ιδίων κεφαλαίων κατά ποσοστό 25% για τη χρηματοδότηση του κόστους του έργου, αλλά τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση του κόστους του έργου μέσω επιστολής του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου.

Συνεπώς δεν απαιτείται κατά την υποβολή της πρότασης η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής του φορέα, και ούτε της προέγκρισης του δανείου από τράπεζα.

Δικαιούχοι για υποβολή και ένταξη στο καθεστώς του Νέου αναπτυξιακού νόμου είναι:
•    Ατομική επιχείρηση
•    Υπό ίδρυση εταιρεία
•    Εμπορική εταιρεία
•    Συνεταιρισμός/οι
•    Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
•    Υπό συγχώνευση εταιρείες
•    Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
•    Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους


 Αναμενόμενα καθεστώτα ενίσχυσης για τον Β κύκλο της υποβολής αιτημάτων για υπαγωγή σε επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

1. Γενική Επιχειρηματικότητα 

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ      

2. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΝΕΕΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ-ΜΜΕ

3. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΠΡΟΜ.-ΜΗΧ.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

ΦΕΚ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΜΕΙΖΟΝΟΣ-ΜΕΓΕΘΟΥΣ

5. Επενδυτικά Σχέδια Γεωργικής παραγωγής και Μεταποίησης

ΚΥΑ Επενδυτικών Σχεδίων Γεωργικής Παραγωγής & Μεταποίησης

Υποβολές αιτημάτων στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και τομέων εκτροφής.


Το τμήμα Συμβούλων της Tetris Built Environment σας παρέχει την πλήρη και συνεχή συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας, από τον Σχεδιασμό, την Υποβολή, την Αξιολόγηση έως την Εκταμίευση για την υλοποίηση του έργου σας και την Ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης