Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Βιομάζα 100kw με Αγροτικά Υπολείμματα


Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

Στερεή Βιομάζα από καλλιέργεια & αγροτικά υπολείμματα


Η επένδυση σε σταθμό Βιομάζας από φυτική Βιομάζα ή αγροτικά υπολείμματα απευθύνεται κυρίως σε κατ' επάγγελμα αγρότες και γίνεται με τη μέθοδο της αεριοποίησης (στερεή βιομάζα).

Η αεριοποίηση είναι μία μέθοδος θερμικής επεξεργασίας στερεάς βιομάζας, όπου η οργανική ύλη διασπάται με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός αέριου καυσίμου και στην καύση του αερίου σύνθεσης για παραγωγή ηλεκτρισμού και αφορά τα αγροτικά απόβλητα.

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργεί 8.400 ώρες/έτος από τις 8.760 ώρες του έτους και οι υπολειπόμενες ώρες ισόποσες με 15 εργάσιμες ημέρες αφορούν τους χρόνους συντήρησης και τους χρόνους παύσης της μηχανής βάση του δυναμικού της απόδοσης τους ημερήσια (κάθε 300 ώρες λειτουργίας θα γίνεται αλλαγή λαδιών μηχανής για 3-4 ώρες).


Ο σταθμός θα χρησιμοποιεί ετησίως περίπου 620-950 τόνους πρώτης ύλης, αναλόγως της θερμογόνου δύναμης, όπως από ενεργειακά φυτά, καρπούς, πυρηνόξυλο, αγροτικά υπολείμματα κτλ.

Οικονομικά Κίνητρα

Το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται στη προστιθέμενη αξία που έχει η εγκατάσταση της μονάδας βιομάζας, η οποία βασίζεται:

 • Στην 24ωρη/350 ημέρες το χρόνο λειτουργία και ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών, με σκοπό την συνεχή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας

 • Επιπρόσθετα, ωφελείται της επιχορήγησης κεφαλαίου από το Νέο Επενδυτικό Νόμο προκειμένου να υλοποιηθεί

 • Την πλήρη δανειοδότηση της επιχείρησης με 100% χρηματοδότησή του με ευνοϊκά επιτόκια δανεισμού (3,7%)

 • Το συμβόλαιο αγοράς του ρεύματος είναι 20ετής διάρκειας, με εγγυημένες τιμές από την ΔΕΔΔΗΕ και ανέρχεται σε 0,180€/kwh (Μ.Ε.) ή σε 0,198€/kWh (Χ.Ε.)

 • Στη δημιουργία μιας θέσης εργασίας για 20 έτη, όσο δηλαδή διαρκεί το συμβόλαιο πώλησης της παραγόμενης ενέργειας

  - Το συνολικό κόστος της επένδυσης κυμαίνεται από 280.000€ έως 335.000€ ήτοι 2.8€/watt - 3.3€/watt.

  -  Ενδεικτικά, το κόστος παραγωγής και λειτουργίας αφορά αποκλειστικά την παραγωγή ενεργειακών φυτών από τον επιχειρηματία που θα λειτουργεί το Σταθμό Βιομάζας π.χ. αγριαγκινάρας και ανέρχεται ετησίως σε 70.000-85.000€.

 

Τα συνολικά έσοδα (στην περίπτωση ΜΗ ένταξης στον Επενδυτικό Νόμο) από την εκμετάλλευση της μονάδας ανέρχονται κατά μέσο όρο από 166.300€ ετησίως έως 151.200€ για έργα που έχουν ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο και αναλύονται ως ακολούθως:
 

Ο σταθμός θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια 840.000 kwh/έτος, η οποία θα πωλείται στον ΑΔΜΗΕ με σταθερή τιμολόγηση 0,198€/kwh και θα αποφέρει έσοδα από την πώληση Η/Ρ ποσού κατά μέσο όρο 166.300€ ετησίως.

Η επένδυση θα έχει προ φόρων έσοδα το ποσό των 86.300€ ετησίως.


  *Για την επένδυση που θα επιχορηγηθεί από τον Νέο Επενδυτικό Νόμο η τιμή αγοράς του ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 0,180€/kwh. Τα συνολικά έσοδα από την εκμετάλλευση της μονάδας ανέρχονται κατά μέσο όρο από 151.200€.


Η επιχορηγούμενη επένδυση θα έχει προ φόρων έσοδα το ποσό των 71.200€ ετησίως.

Ενεργειακή παραγωγή των πρώτων υλών

Η ενεργειακή πρώτη ύλη μπορεί να είναι από: 

 • Ο παραγωγός έχει την δυνατότητα, αυξάνοντας το αρχικό κόστος της επένδυσης, να κατασκευάσει στο ίδιο σημείο και μία μονάδα κατασκευής συσσωματωμάτων βιομάζας (πέλλετ) και να πωλεί την επιπλέον παραγόμενη ποσότητα στο εμπόριο.

 • Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί την κατασκευή μονάδας παραγωγής συσσωματωμάτων βιομάζας (πέλλετ), η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι θρυμματισμός κλαδεμάτων σε τεμαχίδια, άλεση, ξήρανση, πελλετοποίηση, ψύξη και τέλος συσκευασία. Ενδεικτικά, η τιμή πώλησης έτοιμου πέλλετ είναι 180-230€/tn, το οποίο και θα αποτελεί έσοδο για τον επενδυτή.

 

Παρέχουμε Ολοκληρωμένες λύσεις για την επιχείρηση σας. Είμαστε Κοντά σας σε κάθε βήμα, από την Μελέτη, Χρηματοδότηση, την Κατασκευή & τη Λειτουργία.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd