Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Σταθμός Βιομάζας με καύση τηγανελαίων

 

Ο Σταθμός Βιομάζας με καύση μεταχειρισμένων ελαίων

Ο σταθμός Βιομάζας αποτελείται από ένα τροποποιημένο πετρελαιοκινητήρα ειδικής κατασκευής ο οποίος συνδέεται με μια ηλεκτρογεννήτρια. Ο τροποποιημένος πετρελαιοκινητήρας κάνει απευθείας καύση χρησιμοποιημένων ελαίων (τηγανέλαια), και δημιουργεί ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (Η/Ζ) το οποίο στην έξοδο της μονάδας έχει ως αποτέλεσμα τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.


Ο σταθμός Βιομάζας που όπως προαναφέραμε αποτελείται από ένα πετρελαιοκινητήρα και μια ηλεκτρογεννήτρια μαζί με όλους τους ηλεκτρολογικούς αυτοματισμούς, είναι εγκατεστημένος σε στεγανό ηχομονωτικό container και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. O Εξοπλισμός του Σταθμού βιομάζας 200kw, κατασκευάζεται και συναρμολογείται στη Γερμάνια ή στη Γαλλία και είναι εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκής προελεύσεως.

 

Κάτοψη σταθμού και container μηχανής

 

Γιατί Εμάς

  • Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του σταθμού έως την υπογραφή της σύμβασης σας με το ΛΑΓΗΕ

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του θερμοκηπίου

  • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Προώθηση τους αιτήματός για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραμμα επιδότησης

  • Αναλαμβάνουμε την στήριξη του αιτήματος δανειοδότησης για 100% χρηματοδότηση της επένδυσης με ευνοϊκό επιτόκιο

  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου, κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution

  • Προμήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαμηλό κόστος

  • Κατάθεση και στήριξη αιτήματος για την χρηματοδότησης 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης σας

  • Αναλαμβάνουμε τη πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθμού Βιομάζας με ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

  • Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη και το προωθητικό Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και Ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd