Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Γενικά για Βιομάζα - Υδροπονία

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

Συμπαραγωγός επιχείρηση: Σταθμός Βιομάζας με Υδροπονικό Θερμοκήπιο & Φ/Β

Η δημιουργία - εγκατάσταση & λειτουργία σταθμών Βιομάζας εμπίπτει στις επιχειρήσεις του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική επιχειρηματική ευκαιρία.


Ο σταθμός Βιομάζας στην έξοδο του παράγει ηλεκτρική ενέργεια καθώς και θερμότητα. Η αξιοποίηση στο μέγιστο της λειτουργίας ενός σταθμού Βιομάζας από τον οποίο παράγεται τόσο η ηλεκτρική ενέργεια όσο και η θερμική ενέργεια, δύναται να γίνει με την δημιουργία και παράλληλη λειτουργία μιας μονάδας θερμοκηπίου με υδροπονία, και στο οποίο είναι άμεσα χρήσιμη η θερμότητα ώστε να παράγει σε χαμηλό παραγωγικό κόστος και υψηλής ποιότητος ανταγωνιστικά γεωργικά προϊόντα.

 


Θερμοκήπια με υδροπονία (καλλιέργειες τομάτας και μαρούλι)

 

Η Επένδυση πραγματοποιείται σε αυτοτελείς μονάδες - επιχειρήσεις τριών φάσεων:

 • Θερμοκήπιο δύο στρεμμάτων (και έως 4 στρέμματα) με Υδροπονία

 • Σταθμός Βιομάζας 200kw με χρήση χρησιμοποιημένων ελαίων

 • Φ/Β σταθμού ισχύος 20kw - net metering

Η κάθε αυτοτελή μονάδα ανήκει αποκλειστικά στον κάθε επιχειρηματία, στον οποίο ανήκουν και τα έσοδα από την εκμεταλλεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια καθώς και από την πώληση του γεωργικού - κηπευτικού προϊόντος.

 

 

Γιατί Εμάς

 • Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης

 • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του σταθμού έως την υπογραφή της σύμβασης σας με το ΛΑΓΗΕ

 • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του θερμοκηπίου

 • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Προώθηση τους αιτήματός για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραμμα επιδότησης

 • Αναλαμβάνουμε την στήριξη του αιτήματος δανειοδότησης για 100% χρηματοδότηση της επένδυσης με ευνοϊκό επιτόκιο

 • Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου, κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution

 • Προμήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαμηλό κόστος

 • Κατάθεση και στήριξη αιτήματος για την χρηματοδότηση 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησής σας

 • Αναλαμβάνουμε την πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθμού Βιομάζας με ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

 • Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη και το προωθητικό Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd