Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Χρηματοδότηση Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΗΘΥΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν επιχειρήσεις του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (θερμοκήπια με συστήματα υδροπονίας) και του εξοπλισμού αυτών για την παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και ενός τμήματος από τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την συμπαραγωγή θερμότητας - ηλεκτρισμού και CO2, υπάγονται στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Η υποβολή προτάσεων του Β' κύκλου για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ» λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ανά επιχειρηματικό σχέδιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΘΥΑ

  • Σύνταξη μελέτης και υποβολή αιτήματος για Ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε Προγράμματα Χρηματοδότησης μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επενδυτικών σχεδίων.
  • Αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους δανεισμού.