Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Σ.Η.Θ.Υ.Α. & Υδροπονία

 

  • Η εγκατάσταση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. και η εφαρμογή της τεχνολογίας της σε θερμοκήπια συνδυάζεται με την παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης, καθώς επίσης και του καθαρού διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο προκύπτει από την ατελή καύση του Φυσικού Αερίου και τον καθαρισμό των καυσαερίων μέσω ειδικών καταλυτών και διοχετεύεται μέσα στο θερμοκήπιο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των φυτών και στην αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Στους σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. , οι γεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και η θερμική ενέργεια των μηχανών, μέσου εναλλακτών, διοχετεύεται στο θερμοκήπιο.
  • Η τελική διαμορφωμένη τιμή Αγοράς Ενέργειας βάσει του Νόμου 4414/2016 της τιμολόγησης των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., υπολογίζεται ως εξής:

    Ηλεκτροπαραγωγή σταθμού Σ.Η.Θ.Υ.Α.: 92€ + ΠΤ + 15% προσαύξηση λόγω χρήσης θερμότητας σε θερμοκήπιο +20% προσαύξηση τιμής λόγω διοχέτευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στο θερμοκήπιο. Η Συνολική επαύξηση τιμής αγοράς είναι ίση με 35% + ΠΤ. Η εγκατάσταση πλησίον της θερμοκηπιακής μονάδας ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας συνεπάγεται σημαντική εν δυνάμει εξοικονόμηση κόστους μιας και τα ενεργειακά κόστη της λειτουργίας του θερμοκηπίου μηδενίζονται από την παραγωγή ωφέλιμης θερμότητας και ψύξης.

  • Η Υδροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας σε θερμοκήπιο χωρίς χώμα (καλλιέργεια σε Νερό) και αποτελεί λύση στην ανάγκη για παραγωγή μεγάλης ποσότητας ποιοτικών προϊόντων. Στην ανά στρέμμα συμβατική καλλιέργεια παράγονται ετήσια 7-10 τόνοι ντομάτας, ενώ με την υδροπονία η παραγωγή αυξάνει σε 50 - 70 τόνους ανά στρέμμα. Τα προϊόντα της υδροπονικής καλλιέργειας είναι υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ως προς την εξαγωγή, εξαιτίας του χαμηλού κόστους παραγωγής και της χρήσης μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.