Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Τι είναι η Σ.Η.Θ.Υ.Α

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Τι είναι Σ.Η.Θ

Ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής  Ενέργειας, ακρωνύμιο Σ.Η.Θ (Combined Heat Power) (CHP), ορίζεται βάσει της νομοθεσίας (Ν.3734/2009, αρθ.3, §1), η παραγωγή δύο ή περισσότερων μορφών χρήσιμης ενέργειας (π.χ ηλεκτρικής και θερμικής) στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας π.χ μέσω της καύσης του φυσικού αερίου.

Στις περισσότερες εφαρμογές Σ.Η.Θ, η χημική ενέργεια του καυσί­μου μετατρέπεται σε μηχανική και θερμική. Η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιεί­ται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και η θερμική χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή ατμού, θερμού αέρα ή νερού. Επίσης μπορεί να γίνει και η τριπαραγωγή δηλαδή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, και ψύξης.

 

Τι είναι Σ.Η.Θ.Υ.Α - υψηλής απόδοσης

Στην Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3734/2010, αρθ.3), με τον όρο “Αποδοτικότητα Συμπαραγωγής” εννοείται το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται με τη συμπαραγωγή σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας.

Ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ακρωνύμιο Σ.Η.Θ.Υ.Α) ορίζεται η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, σε σχέση με τη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, καθώς και η συμπαραγωγή από μονάδες μικρής (≤ 1 MWe) και πολύ μικρής (≤ 50 kWe) κλίμακας που εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ανεξαρτήτως αποδοτικότητας.

 

Εφαρμογές Σ.Η.Θ και Σ.Η.Θ.Υ.Α- Ποιούς αφορά η επένδυση σε ΣΗΘΥΑ

Η τεχνολογία Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτατα και σε μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων. Τα συστήματα Σ.Η.Θ είναι διαφόρων μεγεθών και ανάλογων των ενεργειακών αναγκών και των επιδιωκόμενων στόχων των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα αφορά:

α)  τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας, και ειδικότερα στην ηλεκτροπαραγωγή και παροχή της στο εθνικό δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

β)  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και επιθυμούν την βελτιστοποίηση  τους και την αύξηση  της παραγωγής των προϊόντων τους.

γ) τις επιχειρήσεις που με την  μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους και την αυτονομία τους, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά.

 

  • Βιομηχανίες
  • Μεγάλα κτιρια γραφείων
  • Νοσοκομεία
  • Ξενοδοχεία
  • Κολυμβητήρια
  • Mονάδες  βιοαερίου
  • Χωματερές
  • Σταθμούς  Βιολογικών Καθαρισμών
  • Θερμοκήπια
  • Μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας  κ.τ.λ.

 

Στην Ευρώπη, ενισχύεται η δημιουργία σταθμών  Σ.Η.Θ.Υ.Α, και μεγάλη ανάπτυξη της Σ.Η.Θ & Σ.Η.Θ.Υ.Α αναφέρεται στη Δανία, τη Φιλανδία, την Ολλανδία και αλλού, όπου παρουσιάζουν υψηλή ποσοστιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ & Σ.Η.Θ.Υ.Α. Σε όλες τις περιπτώσεις η Σ.Η.Θ & η Σ.Η.Θ.Υ.Α συντελεί στην εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών ποσών μέσω της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνεται. Ένα πλεονέκτημα ιδιαίτερα σημαντικό, όταν χρησιμοποιείται  το φυσικό αέριο ως κύριο καύσιμο είναι η ασφάλεια παροχής, καθώς μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες οι καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρική ή / και θερμική ενέργεια ή και ψύξη.

 

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd