Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Υπηρεσίες για Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

 

Η Τetris Βuilt Εnvironment αναλαμβάνει υπεύθυνα τον σχεδιασμό, την μελέτη & την πλήρη αδειοδότηση των έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α, και παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την επίβλεψη της κατασκευής έως και τη θέση λειτουργίας των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων με υψηλή τεχνογνωσία και συνεργάζεται με Ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής τεχνολογικού εξοπλισμού με διεθνή και επιτυχημένη παρουσία σε έργα συμπαραγωγής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕ CLUSTERS

  • Η Εταιρεία, πρωτοπορεί στη δημιουργία γεωγραφικών clusters στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την εξεύρεση κατάλληλων περιοχών για τη δέσμευση της κατάλληλης γης, ώστε να αναπτυχθούν σε αυτή οι Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. & τα Θερμοκήπια με Υδροπονία, να διευκολύνεται η λειτουργεία των μονάδων και να μεγιστοποιείται η απόδοση.

    Το μέγεθος και η έκταση των θερμοκηπίων παραμένει μια σημαντική παράμετρος και άμεσα σχετιζόμενη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Συνεπώς, η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. με θερμοκήπια και χρήση Υδροπονίας προτείνεται να γίνει σε γεωγραφικά Clusters.

    Τα Γεωγραφικά Clusters στην χώρας μας κατέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του παράγοντα κλίματος, έχουν ως βάση το καινοτόμο θεματικό πεδίο της ανάπτυξης σταθμών ΣΗΘΥΑ σε θερμοκήπια με υδροπονική καλλιέργεια, και αφορούν Συστάδες επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες γεωγραφικά σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν με οικονομία κλίμακας.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΣΗΘΥΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικού Συμβούλου προς τους επενδυτές, ως κάτωθι:

  • Σχεδιασμός, μελέτη και Πλήρη αδειοδότηση των έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  • Πλήρη Περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α.
  • Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου στην επιλογή- κατασκευή και εγκατάσταση του κατάλληλου Μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Μελέτη εφαρμογής για εγγυημένη απόδοση των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. και για τη μεγίστη απόδοση των συστημάτων υδροπονίας
  • Διαχείριση - παρακολούθηση & after sales service των Μονάδων Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε υδροπονικά θερμοκήπια.