Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Παρεχόμενες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Κατάρτιση Business Plan & Οικονομοτεχνικών μελετών

 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

 • Υποστήριξη στην διαδικασία Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων

 • Έρευνα βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών εργαλείων οικονομικής ενίσχυσης της επένδυσης από Ελλάδα και από αγορές του Εξωτερικού (hedge funds, κ.τ.λ)

 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας (Fast Track)

 • Διαχείριση των επενδυτικών έργων έως την αποπεράτωση της διαδικασίας επιχορήγησης

 • Διοίκηση και διαχείριση του φυσικού έργου (project management) & λογιστική διαχείριση της επενδυτικής διαδικασίας

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών – Μελέτες σκοπιμότητας


Η αναζήτηση καλύτερης θέσης μίας επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αλλαγή ή και η διαφοροποίηση των υπηρεσιών της, η είσοδός της σε νέες αγορές, αποτελούν μερικές από τις βασικές αιτίες που οδηγούν μία εταιρεία τις περισσότερες φορές στην απόφαση του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού.


Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

 • Καθορίζονται οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης & Ερευνάται το πως οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν

 • Κατάρτιση Development Summary & επιχειρησιακού σχεδιασμού

 • Διερεύνηση των διαθέσιμων και κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης

 • Σαφής καθορισμός της σειράς ενεργειών, διαδικασιών, μελετών, χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης

 • Παρακολούθησης της  πορείας υλοποίησης των στόχων
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

 • Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plans)

 • Προωθητικό Marketing & Προβολή

 • Έρευνα αγοράς και εξεύρεση διεθνών συνεργασιών (υποστήριξη της επιχείρησης για την διεύρυνση αγοραστικών  δικτύων σε διεθνής αγορές)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd