Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Οικονομικά μεγέθη της επένδυσης

 • Ενδεικτικά ένα στρέμμα παραδοσιακής υπαίθριας καλλιέργειας ντομάτας θα αποδώσει 7-10 τόνους ανά στρέμμα/έτος, και μια υδροπονική καλλιέργεια θα αποδώσει πάνω από 40tn (τόνους)/έτος/στρέμμα και φτάνει ως και πάνω από 60tn/έτος/στρέμμα.

  Παίρνοντας ως δεδομένο τη μέση τιμή πώλησης της ντομάτας για το 2014 από τον παραγωγό προς τη λιανική πώληση η οποία ανήλθε στο ένα ευρώ το κιλό (1€/kg), τα ελάχιστα προβλεπόμενα έσοδα από απλή υδροπονική καλλιέργεια (συμβατική ντομάτα) σε θερμοκήπιο δύο (2) στρεμμάτων ντομάτας υπολογίζονται από 80.000€-100.000€/έτος και δύναται να ξεπεράσουν και τις 120.000€/έτος


 • Η μονάδα Βιομάζας ισχύος 200kw θα λειτουργεί 8.400 ώρες/έτος και παράγει ηλεκτρική ενέργεια ίση με 1.680.000KWh/έτος και η οποία από την πώληση της θα αποφέρει έσοδα προ φόρων 88.000€/έτος (για μονάδα που έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόμο) & 109.000€/έτος (για μονάδα που ΔΕΝ έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόμο).


 • Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Σταθμό Βιομάζας δίνεται προς πώληση στη ΔΕΔΔΗΕ, η οποία την αγοράζει για 20 έτη με εγγυημένη τιμή στα 0,198€/KWh για μονάδα που ΔΕΝ έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόμο, και στα 0,180€/KWh για μονάδα που έχει λάβει επιχορήγηση από τον Επενδυτικό Νόμο, (ΦΕΚ 4254 – 7/4/2014).


Η δημιουργία και εγκατάσταση του Συμπαραγωγικού έργου (Θερμοκήπιο δύο (2) στρεμμάτων με Υδροπονία και Σταθμό Βιομάζας 200kw & Φ/Β ισχύος 20kw) ανέρχεται με το «κλειδί στο χέρι» σε εύρος κόστους από 390.00€ - 432.200€ (turn key solution) ήτοι:

    α) κόστος θερμοκηπίου με υδροπονία σε μια μέση τιμή κατασκευής από 65.000€/στρέμμα και άνω

    β) το κόστος σταθμού Βιομάζας 200kw με μέση τιμή εγκατάστασης από 230.000€ και άνω

    γ) κόστος εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών ισχύος 20kw με μέση τιμή 1,5€/watt.

 Γιατί Εμάς

 • Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης

 • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του σταθμού έως την υπογραφή της σύμβασης σας με το ΛΑΓΗΕ

 • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του θερμοκηπίου

 • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Προώθηση τους αιτήματός για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραμμα επιδότησης

 • Αναλαμβάνουμε την στήριξη του αιτήματος δανειοδότησης για 100% χρηματοδότηση της επένδυσης με ευνοϊκό επιτόκιο

 • Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου, κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution

 • Προμήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαμηλό κόστος

 • Κατάθεση και στήριξη αιτήματος για την χρηματοδότησης 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης σας

 • Αναλαμβάνουμε τη πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθμού Βιομάζας με ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

 • Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη και το προωθητικό Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και Ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd