Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Οι Υπηρεσίες μας για το ΕΣΠΑ

Η Tetris Built Environment Ι Consulting Engineering, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των Επιχειρηματικών και Επενδυτικών σχεδίων σε Επενδυτικά προγράμματα και δράσεις.


Ειδικότερα αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υποβολής αιτήματος σε προγράμματα ΕΣΠΑ, από τη  μελέτη της επενδυτικής πρότασης του αιτούντα και την προ-αξιολόγηση της, μέχρι την σύνταξη του φακέλου για υπαγωγή σε επιδότηση ΕΣΠΑ. καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών αξιολόγησης έως και την επιτυχή ολοκλήρωση της υπαγωγής για επιδότηση.


Το ΕΣΠΑ 2016-2020 στηρίζει με χρηματοδοτικά μέσα τους στόχους και το όραμα, για το μέλλον της εργασίας σας, για την χρηματοδότηση της υφιστάμενης επιχείρησης σας, τη χρηματοδότηση για

 • τη δημιουργία μιας νέας, δική σας, επιχείρησης
 • για την υλοποίηση της καινοτόμου ιδέας σας
 • για τη χρηματοδότηση και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του γραφείου σας
 • για την υποστήριξη της επαγγελματικής σας δραστηριότητας ως πτυχιούχος
 • τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας ή του γραφείου σας
 • την έναρξη της δική σας επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας.Επικοινωνήστε μαζί μας και τα στελέχη της εταιρείας μας θα κάνουν μια πρώτη αξιολόγηση στα υπό ένταξη Επενδυτικά σας σχέδια, έτσι ώστε να σας παρέχουν λύσεις και συμβουλευτική υποστήριξη, προκειμένου να γνωρίζετε αν είναι ικανό το επενδυτικό σας σχέδιο να διεκδικήσει την επιχορήγηση και να ενταχτεί στα ευνοϊκά προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Παρακαλούμε για τη γρήγορ εξυπηρέτηση σας, κάντε κλικ επάνω στο κουτάκι της αίτησης που σας αφορά και συμπληρώσετε τα στοιχεία της αίτησης που συνδέονται με τη δική σας επαγγελματική κατάσταση.


Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης της επιχείρησής σας

Στηρίζουμε το επενδυτικό και επιχειρηματικό σχέδιο με συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες μετά την υπαγωγή και κατά την φάση υλοποίησης του, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων:

 • Ενημέρωση και προαξιολόγηση
 • Μελέτη και κατάθεση αίτησης
 • Συλλογή απαραιτήτων δικαιολογητικών και υποβολή
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
 • Υλοποίησης
 • Κατασκευής τεχνικών έργων και εργασιών εκσυγχρονισμού
 • Ενεργειακής αναβάθμισης  
 • Στήριξη των προωθητικών διαδικασιών Marketing (εγχώρια αγορά και διεθνείς αγορές)
 • Της ποιοτικής αναβάθμισης της επιχείρησης με την εγκατάσταση των συστημάτων ποιότητας
 • Συμβουλευτικού  management.Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας με πολυετή εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών αλλά και των ελεγκτικών υπηρεσιών, εγγυώνται την ορθή διαχείριση του αιτήματος και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για υπαγωγή του επενδυτικού σας σχεδίου σε επιδότηση ΕΣΠΑ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd