Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Mεγάλα Αιολικά Πάρκα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ελληνική αγορά εγκατάστασης και εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων έχει προσελκύσει ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο στην κατασκευή όσο και στην εκμετάλλευση της ενέργειας.

Αναμφισβήτητα ο Νέος Επενδυτικός Νόμος έδωσε ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα και δημιούργησε ένα ιδιαίτερο ελκυστικό περιβάλλον στον τομέα αυτό.

To τμήμα Συμβούλων επιχειρήσεων της Tetris Βuilt Environment χειρίστηκε με επιτυχία την επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο μεγάλων αιολικών πάρκων και προσφέρει για την περαιτέρω υλοποίηση τους, πολύ ευνοϊκές λύσεις χρηματοδότησης για το 100% της επένδυσης σε Μεγάλα Αιολικά Πάρκα.

Η εταιρεία Tetris Βuilt Environment είναι σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και Ηedge Funds προκειμένου να εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις μια άμεση χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, λαμβανομένου υπόψη τις δυσκολίες χρηματοδότησης των έργων αυτών από το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Tetris Built Environment αναλαμβάνει και εκτελεί με επιτυχία κάθε στάδιο των μεγάλων έργων στην αιολική ενέργεια.

  • Δανειοδότηση Μεγάλων Αιολικών Έργων
  • Μελέτη - Έρευνα αγοράς
  • Προμήθεια εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού
  • Κατασκευή έργων οδοποιίας, περιφράξεων, θεμελιώσεις
  • Εγκατάσταση ανεμογεννητριών
  • Συντήρηση του πάρκου - Επισκευή ανεμογεννητριών
  • Λειτουργία και Διαχείριση του έργου

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης