Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Κατασκευή - Τουριστική Ανάπτυξη

Κατασκευή Ενεργειακών & Περιβαλλοντικά φιλικών Τουριστικών Μονάδων

Η Tetris Built Environment, με επιτελείο εξειδικευμένων Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στα ενεργειακά κτίρια, τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησης και της κατασκευής των τουριστικών μονάδων, εφαρμόζει τις  βασικές αρχές  της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής (όπου αυτό είναι δυνατόν), σε συνδυασμό με την καλή Θερμομόνωση του κτιρίου, τη χρήση συστημάτων σκίασης και τη βελτιστοποιημένη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παρέχοντας στον επενδυτή το όφελος της ιδιαίτερα σημαντικής μείωσης στις ενεργειακές ανάγκες και τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και Ζ.Ν.Χ του κτιρίου κατά το στάδιο λειτουργίας και κάνοντας την επιχείρηση του απόλυτα βιώσιμη και αποδοτική.
Η φάση του σχεδιασμού ενός κτιρίου είναι κρίσιμη γιατί καθορίζει την ενεργειακή συμπεριφορά του. Ο ενεργειακός σχεδιασμός και η κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, συμπεριλαμβανόμενων και των λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά η λειτουργία της, με ταυτόχρονη διατήρηση των συνθηκών άνεσης ή ακόμη και την βελτίωση τους.
Κατά την διαδικασία της κατασκευής ενός νέου τουριστικού συγκροτήματος αλλά και κατά την διάρκεια της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου όταν ακολουθούμε τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και εφαρμόζουμε τις κάτωθι αρχές:

 • Εφαρμογή Βιοκλιματικού Σχεδιασμού κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου
 • Αξιοποίηση των διαθέσιμων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για τη μερική ή ολική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου
 • Χρήση κατάλληλων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις και οι κατασκευαστικές εργασίες που εφαρμόζει η Tetris Built Environment, Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας αφορούν:

 • Κατασκευή κτιριακών έργων
 • Κατασκευή έργων υποδομών
 • Κατασκευή  εξειδικευμένων εγκαταστάσεων (spa, πισίνες, χώρους εστίασης, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, λοιπές υποδομές  κτλ).
 • Κτιριακό κέλυφος-Μόνωση-Θερμομόνωση-Ηχομόνωση
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Γεωθερμία, ηλιακοί θερμοσίφωνες, Ηλιακή Θέρμανση, κ.α.)
 • Φωτισμό
 • Ηλεκτρικά φορτία
 • Θέρμανση-Κλιματισμός
 • Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ)
 • Διαχείριση Συστημάτων και Ενέργειας
 • Εσωτερική διακόσμηση των χώρων διαμονής
 • Εσωτερική διακόσμηση των εμπορικών χώρων και χώρων εστίασης

Το κόστος της επένδυσης στο στάδιο της κατασκευής μπορεί να είναι υψηλότερο σε σύγκριση με  τα συμβατικά κατασκευαστικά κόστη για ένα τέτοιο κτίριο (χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης), αλλά το χαμηλό λειτουργικό κόστος καθιστά ένα τέτοιο κτίριο πιο οικονομικό, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του και αποτελεί οικονομική επένδυση ανεξάρτητα από την τρέχουσα τεχνολογία στον τομέα των κατασκευών και τη συνεχή αύξηση των τιμών του ρεύματος και των λογαριασμών. Για παράδειγμα, για μία αύξηση της τιμής 3% το χρόνο, το όφελος στο κόστος από τα μέτρα για ενεργειακή απόδοση, για μία περίοδο 40 χρόνων θα είναι περίπου 150€/m². Επιπλέον, τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι προετοιμασμένα για ελλείψεις σε ενέργεια ή για μπλακ άουτ (πολύ συνηθισμένα κατά την περίοδο αιχμής λειτουργίας των ξενοδοχείων) και παρέχουν σταθερότητα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και στη θερμοκρασία.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd