Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Γενικά Για Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Χρηματοδότηση Επενδύσεων

 

Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών υπηρεσιών και στελεχώνεται από έμπειρους Συμβούλους & Συνεργάτες οικονομολόγους, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων και των επενδυτικών ευκαιριών.


Οι Οικονομολόγοι & Μηχανικοί της Tetris Built Environment έχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων, και ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν αξιόπιστα την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων  με ελληνικά - ευρωπαϊκά & διεθνή χρηματοδοτικά προϊόντα και στηρίζουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες με τη παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση  των επενδυτικών έργων και στην εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων με ευνοϊκούς όρους.

Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά από hedge funds του εξωτερικού προκειμένου να χρηματοδοτήσουν εταιρείες, εντός των τομέων του ενδιαφέροντός τους, καλύπτοντας έτσι το βασικό πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων με τις τράπεζες στον τομέα της χρηματοδότησης.

Οι όροι χρηματοδότησης είναι ευνοϊκοί και για τα funds και για τις επιχειρήσεις.

Αφορά:

 • Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους
 • Χρηματοδότηση και συμμετοχή με απόκτηση ποσοστού σε επιχειρήσεις
 • Αναχρηματοδότηση δανείων
 • Χρηματοδότηση σε Έργα Ενέργειας (Αιολικοί Σταθμοί, Μονάδες Υδροηλεκτρικών,  Σταθμοί Βιοαερίου), καθώς και για την Ανάπτυξη Τουριστικών Μονάδων.
 • Χρηματοδότηση για αγορά πλοίων στη Ναυτιλία

  Ο χρηματοδοτικός φορέας που θα απευθύνουν το αίτημα για έγκριση χρηματοδότησης, δύναται να  καλύψει έως το 80% το προβλεπόμενο κόστος επένδυσης, με μέσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.


Η ανάγκη χρηματοδότησης της επιχείρησης η του επενδυτικού σχεδίου των επενδυτών, πραγματοποιείται από αξιόπιστους χρηματοδοτικούς φορείς και σε άμεσους χρόνους, προσφέροντας έτσι λύση στο βασικό πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων με τις τράπεζες, στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

Οι Δυνατότητες χρηματοδότησης προέρχονται από τις κάτωθι πηγές:

 • Χρηματοδότηση Επενδύσεων από Hedge Funds
 • Χρηματοδότηση με Project Financing
 • Χρηματοδότηση με Venture Capital
 • Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια  JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) Jessica
 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) μέσω ταμείου εγγυοδοσίας ΕΤΕΑΝ
 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης μέσω  ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι - Οικονομολόγοι της Tetris Built Environment αναλαμβάνουν πλήρως τη σύνταξη φακέλου δανειοδότησης την υποστήριξή του καθώς και την άμεση διαχείριση του αιτήματος έως και την εκταμίευση του δανείου.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες  και λεπτομέρειες.

 

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd