Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Consulting - Σύμβουλοι επιχειρήσεων

 

Consulting - Συμβουλευτικές υπηρεσίες


Η Tetris Built Environment, είναι εταιρεία Consulting Engineers. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα Συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στον τομέα των Κατασκευών & Έργων Ενέργειας.


H Tetris Built Environment, προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού, διαχείρισης κόστους, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης, καθώς και εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού τουριστικών μονάδων - έργων και επιχειρήσεων Α.Π.Ε.


Η Tetris Built Environment αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες υπαγωγής των Επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, ξενοδοχείων & ακινήτων σε επενδυτικά προγράμματα επιχορήγησης - χρηματοδότησης.
Τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια μπορούν να ωφεληθούν από ένα μεγάλο φάσμα επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης κεφαλαίου καθώς και Χρηματοδοτικών Εργαλείων όπως:

 

 • ΕΣΠΑ 2014-2020

 • Ο Αναπτυξιακός Νόμος 

 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

 • Η Νησιώτικη Επιχειρηματικότητα

 • Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  για μικρά τουριστικά καταλύματα

 • Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια  JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα

 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) Jessica

 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) μέσω ταμείου εγγυοδοσίας ΕΤΕΑΝ

 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης μέσω  ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ

 • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Leader κ.τ.λ

 • Χορήγηση δάνειου από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και hedge funds του εξωτερικού.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα & διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων

Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και η φορολογική απαλλαγή. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται έως 45% και εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή της χώρας που θα υλοποιηθεί η επένδυση. Ακολούθως η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται στο 70-80%.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd