Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Γενικά για Αιολικά Πάρκα

Ανάπτυξη - Κέρδος

Αιολικά Πάρκα

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αιολική Ενέργεια, καθώς η σχετική σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων στα αιολικά πάρκα σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Στην Ελληνική επικράτεια σήμερα τα αιολικά φτάνουν μόλις τα 1800 Μεγαβάτ, όταν ο Εθνικός στόχος διείσδυσης της αιολικής ενέργειας για το 2020 είναι 7500 Μεγαβάτ.

Προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός μας στόχος (και όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία) είναι τα μεγάλα αιολικά πάρκα στην ηπειρωτική χώρα, η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τις μικρές ανεμογεννήτριες, αλλά και αιολικά πάρκα στα νησιά.

Οι επενδυτές των Μεγάλων Αιολικών Πάρκων που επιθυμούν και έχουν ήδη αποφασίσει να επενδύσουν στο χώρο της ενέργειας, καλούνται να ενεργήσουν άμεσα ώστε να εξευρεθεί λύση για ευνοϊκή χρηματοδότηση για τα έργα τους.

Οι επενδυτές των Μικρών Αιολικών Πάρκων των 50kW ωφελούνται του Νέου Επενδυτικού Νόμου με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής του κύκλου εργασιών της μελλοντικής τους επιχείρησης. Επιπροσθέτως, οι επενδυτές προέχει να δεσμεύσουν την κατάλληλη γη ώστε να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους και να ξεκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία προκειμένου να ωριμάσει μελετητικά το έργο τους.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αδειοδοτική διαδικασία ενός μικρού αιολικού πάρκου διαρκεί περίπου ένα έτος, εξαιτίας αυτού του λόγου η αναστολή εξέτασης αιτημάτων που υφίσταται αυτή τη στιγμή για την έκδοση όρων σύνδεσης από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., δεν επηρεάζει τον επενδυτή και το επιχειρηματικό του εγχείρημα.

Η εταιρία Tetris Built Environment Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Τεχνική εταιρεία, θα υποβάλλει και θα διεκπεραιώσει για λογαριασμό του επενδυτή:

  • την διαδικασία αδειοδότησης των μικρών αιολικών πάρκων 50kW έτσι ώστε να είναι ώριμο μελετητικά το έργο τους
  • των αιτημάτων υπαγωγής σε επιχορήγηση από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013
  • θα συντάξει οικονομοτεχνικές μελέτες προκειμένου να δανειοδοτηθούν και χρηματοδοτηθούν τα έργα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας μας που απαρτίζονται από οικονομολόγους και μηχανικούς, σας στηρίζει καθ’ όλη τη διαδικασία της Αδειοδότησης και της Χρηματοδότησης της επένδυσής σας έως και της Κατασκευής του έργου σας, με ολοκληρωμένες λύσεις (turn key solution).

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης