Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε γεωργικές - κτηνοτροφικές επιχειρήσεις

 

Η Tetris Built Environment Δραστηριοποιείται από το 2009 στον τομέα των Έργων Ενέργειας και ειδικότερα σε Φ/Β σταθμούς σε επαγγελματικές και οικιακές εφαρμογές.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας καλύπτει έργα πανελλαδικά για εφαρμογές φωτοβολταϊκών σταθμών σε επαγγελματικά κτίρια και επιχειρήσεις. Η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού με net metering συνιστάται ιδιαίτερα για αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και αφορά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με το σύστημα συμψηφισμού ενέργειας (Net Metering) σε χώρους επαγγελματικής χρήσης πχ χωράφια, γεωτρήσεις, στάβλους, τυροκομεία, αποθήκες, κτλ.

Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή - επαγγελματία αγρότη, κτηνοτρόφο, τυροκόμο, πτηνοτρόφο, αλιέα να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών της επιχείρησης του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας και µε τον τρόπο αυτό να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της εκμετάλλευσης στις επιχειρήσεις του.

Το μέτρο «net metering» (όπως είναι διεθνώς γνωστός ο όρος του) αφορά το συμψηφισμό του ρεύµατος που παράγει το φωτοβολταϊκό που θα έχει εγκαταστήσει ο επιχειρηματίας αγρότης, κτηνοτρόφος, τυροκόμος, κτλ ,µε το ρεύµα που καταναλώνεται στην επιχείρηση του ιδιώτη για πομώνα, γεώτρηση και άλλες εργασίες , εν προκειµένω στην αγροτοκτηνοτροφική εκµετάλλευση.
Οι παραγωγοί αποκτούν το δικαίωµα να εγκαταστήσουν µικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα

 • στο χωράφι,
 • στην πομώνα
 • στη γεώτρηση
 • στο στάβλο,
 • στο τυροκομείο
 • στο θερµοκήπιο,
 • στην πτηνοκτηνοτροφική µονάδα,
 • σε αλιευτικά καταφύγια

και να καλύψουν, µέσω αυτών, το µεγαλύτερο µέρος των ενεργειακών αναγκών τους. Όπως είναι φανερό, το µέτρο αφορά άµεσα τις γεωτρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό του κόστους παραγωγής λόγω πολύ µεγάλων καταναλώσεων για τις αρδεύσεις.

Στην πράξη ο παραγωγός θα αποθηκεύει την παραγόµενη από τα φωτοβολταϊκά ενέργεια στο δίκτυο της ∆ΕΗ αντί να το «κρατά» σε συσσωρευτές , οι οποίοι κοστίζουν αρκετά αλλά χρειάζονται και συχνά αντικατάσταση. Η εκκαθάριση, θα γίνεται ανά τετράµηνο ενώ ο συµψηφισµός στο τέλος του έτους.

Με την απόφαση δίνεται στους παραγωγούς η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών µε ισχύ έως 20 κιλοβατώρες στην εκµετάλλευσή τους ή ακόµα και µεγαλύτερης ισχύος, µε την προϋπόθεση όµως να µην ξεπερνά το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος της εκμετάλλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, µόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα αυτοκατανάλωσης µπορεί να εγκατασταθεί ανά ρολόι της ∆ΕΗ.

Το κόστος ενός φωτοβολταϊκού 20 kW, από τη µελέτη και την κατάθεση του φακέλου µέχρι την θέση λειτουργίας, κυµαίνεται σήµερα στις 20.000 ευρώ - 25.000€, και η απόσβεση της επένδυσης µπορεί να γίνει µέσα σε 5-6 χρόνια.

Για την αξιοποίηση του µέτρου οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει στην προώθηση δανειακών προϊόντων για χρηµατοδότηση - δανειοδότηση των αυτοπαραγωγών φωτοβολταϊκών με net metering.

Με ένα χαµηλότοκο δάνειο της τάξης του 5%-6% µια τέτοια επένδυση είναι βιώσιµη ενώ και για τις τράπεζες το ρίσκο είναι περιορισµένο δεδοµένου ότι διασφαλίζονται µέσω της ενιαίας ενίσχυσης που εισπράττουν οι αγρότες.

Επίσης η αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά συστήματα είναι έργο που δύναται να ενταχθεί για χρηματοδότηση μέσω επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης και θα µπορούσε να ενταχθεί και στο πρόγραμμα ευνοϊκού επιτοκίου από το ΕΤΕΑΝ.

Όλα αυτά τα χρόνια της ενεργούς επαγγελματικής μας δραστηριότητας στον χώρο των ΑΠΕ, με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας , ποιοτικά & αξιόπιστα Σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Οι Εξειδικευμένοι μηχανικοί και πιστοποιημένοι τεχνικοί της εταιρείας μας , σας παρέχουν βέλτιστες τεχνικές λύσεις και τις πιο κατάλληλες για εσάς επιλογές συστημάτων που θα εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι σας δίνοντας αυτονομία και απαλλάσσοντας σας από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ΓΙΑ 25 έτη. Οι εγκαταστάτες μας, σας καλύπτουν τεχνικά 7/7 και εγκαθιστούν Φ/Β σταθμούς πανελλαδικά καθώς και στη νησιωτική Ελλάδα.

 

Σχεδιάζουμε μαζί σας το κατάλληλο Φ/β σύστημα της Επιχείρησης σας, και χτίζουμε μαζί σχέση εμπιστοσύνης:

 • Εγγύηση
 • Ασφάλεια
 • Ποιότητα
 • Γρήγορη παράδοση έργου
 • Πανελλαδική τεχνική κάλυψη

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd