Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Φορείς Χρηματοδοτήσεων για Ενέργεια & Τουρισμό

Χρηματοδότηση Επενδύσεων

 

Φορείς για Χρηματοδοτήσεις | Α.Π.Ε -ΣΗΘΥΑ | Τουριστικών Μονάδων | Επιχειρήσεων

 

 • EBRD (European Bank for Reconstruction & Development) Ευρωπαϊκή τράπεζα Ανάπτυξης και ανασυγκρότησης
 • European Investment Bank (EIB) Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)
 • EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) Ευρωπαϊκής αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • COSME LGF(Competitiveness of Enterprises & Small and Medium-sized Enterprises- Loan Guarantee Facility)
 • COSME EFG (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises Equity Facility for Growth)
 • HORIZON 2020 - Technology transfer, Business Angels , Venture Capital, Fund of funds
 • HORIZON 2020 - INNOVFIN EQUITY
 • HORIZON 2020 - SME Instrument / Innovation in SMEs
 • EFSI (European Fund for Strategic Investments) - Juncker Initiative
 • EaSI (Employment and Social Innovation)
 • PPP (Public Private Partnership)
 • Green Investments
 • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
 • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια JEREMIE για Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση) Jessica
 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης (δανειοδότηση με ευνοϊκό επιτόκιο) μέσω ταμείου εγγυοδοσίας ΕΤΕΑΝ
 • Χορήγηση επιστρεφόμενης ενίσχυσης μέσω ταμείου ΤΕΠΙΧ
 • Ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Leader κ.τ.λ
 • Χορήγηση δάνειου από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και hedge Fund του εξωτερικού.
 • Τραπεζικά ιδρύματα Ελλάδας

 

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες  και λεπτομέρειες.