Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Financial Consulting

 

Consulting - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης (financial consultants)

Η TETRIS Built Environment παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της για την εξεύρεση κεφαλαίων και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τράπεζες και επενδυτικά fund, καθώς συντάσσει μελέτες για λήψη επιχορήγησης από Επενδυτικά Προγράμματα Επιχορηγήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κτλ).

Ειδικότερα, αναλαμβάνει πλήρως :

  • τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
  • τη σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων (Business plan)
  • την υποβολή μελετών & αιτημάτων σε επενδυτικά προγράμματα
  • την εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για το project ή την επιχείρηση την εξεύρεση κεφαλαίων ή στρατηγικών επενδυτών & ευνοϊκών χρηματοδοτικών λύσεων