Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

05.02.2016 - Τα πάνω κάτω έρχονται στην αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Χ. Φλουδόπουλος: Τα πάνω κάτω έρχονται στην αγορά των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η σύνοδος του περασμένου Νοεμβρίου στο Παρίσι ανέδειξε την ανάγκη να επιταχυνθούν τα βήματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι προσπάθειες για διείσδυση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χώρα μας, ακόμη δεν έχει ικανοποιηθεί η δέσμευση που περιλήφθηκε και στη συμφωνία με τους δανειστές να παρουσιαστεί ένα νέο βιώσιμο σχέδιο για την υποστήριξη των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα η αγορά και οι επενδυτές του κλάδου να βρίσκονται στον αέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως τόνισε προ ημερών εκπρόσωπος μεγάλης εταιρείας του κλάδου οι επενδύσεις στις ΑΠΕ έχουν παγώσει και μόλις δύο έργα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Πάντως η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει καταλήξει στις αποφάσεις της και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να παρουσιάσει το νέο σχέδιο, το οποίο θα στηρίζεται στην αρχή ότι οι ΑΠΕ είναι πια ώριμες προκειμένου να συμμετάσχουν ισότιμα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αποκομίζοντας περισσότερα έσοδα από αυτές και πολύ λιγότερα και όπου είναι αναγκαίο από κρατικές ενισχύσεις. Το νέο σύστημα αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά, το ύψος των αμοιβών των μονάδων, να δώσει νέα κίνητρα για επενδύσεις και να φέρει πιο κοντά την πράσινη ενέργεια στην ανταγωνιστική αγορά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το γενικό γραμματέα του ΥΠΕΝ Μ. Βερροιόπουλο το νέο ανταγωνιστικό σύστημα στήριξης των ΑΠΕ που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν στην ημερήσια αγορά και θα αμείβονται από αυτήν όπως και οι συμβατικές μονάδες.

Θα λαμβάνουν επιπλέον ένα εύλογο premium με το οποίο θα καλύπτεται το κόστος της επένδυσης και θα δίνεται μια εύλογη απόδοση (IRR).

Θα περιλαμβάνεται και ένα επιπλέον διαχειριστικό έσοδο για τα κόστη καθημερινής συμμετοχής στην αγορά, ενώ θα υπάρχουν αντικίνητρα για όσους δεν συμμετέχουν με ασφαλείς προβλέψεις έγχυσης ενέργειας.

Θα εισάγει για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύστημα διαγωνιστικής διαδικασίας για την τιμή αναφοράς με την οποία θα αμείβονται (το ίδιο μοντέλο μπορεί να επεκταθεί και σε όλες τις άλλες τεχνολογίες.

Στόχος είναι μέχρι το 2020 να ενταχθούν στην αγορά 2,5GW νέων έργων ΑΠΕ, από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι αιολικά και φωτοβολταϊκά.

Σημειώνεται ότι θα ανακοινωθούν μέτρα ενίσχυσης τόσο της βιομάζας όσο και του βιοαέριου, που θεωρούνται τεχνολογίες που μπορούν να έχουν συνέργειες με την αγροτική παραγωγή, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για τις μικρές ανεμογεννήτριες.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι η κυβέρνηση δέχεται πως η τεχνολογία των αιολικών είναι από τις πιο αδικημένες, αφού απολαμβάνει σαφώς μικρότερες αμοιβές και έχει τη μικρότερη έως και καθόλου συνεισφορά στο άνοιγμα που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια της ψαλίδας μεταξύ ανταγωνιστικών τιμών αγοράς και επιδοτούμενων τιμών των ΑΠΕ.

(Capital.gr, 5/2/2016)

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης