Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Επενδυτικά προγράμματα - Τρόποι χρηματοδότησης


Οικονομικά Κίνητρα

Έκαστος ο επενδυτής θα ωφεληθεί από κρατικούς πόρους επιχορήγησης μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο 45% του συνολικού κόστους του έργου, καθώς & άλλων Επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης (ΕΣΠΑ, Μέτρο 123α) προκειμένου να υλοποιήσει το συμπαραγωγό έργο. 

Το υπολειπόμενο του έργου ποσό καλύπτεται ως κάτωθι:

α) με ίδια συμμετοχή σε κεφάλαιο ίσο με 10% έως το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης δηλαδή από 39.000€ και άνω, και διαμορφώνεται ανάλογα του προγράμματος επιδότησης στο οποίο ο επενδυτής επιθυμεί να υπαχθεί προκειμένου να ωφεληθεί την επιχορήγηση.

β) με δανεισμό και με ευνοϊκό επιτόκιο (3.6%) από το ΕΤΕΑΝ για το 100% του κόστους έργου, ή με άτοκο δανεισμό από το ΤΕΠΙΧ για το υπόλοιπο 15% του έργου στην περίπτωση επιδότησης από Το νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

   *Στο προσεχές μέλλον θα δίνεται η δυνατότητα σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δανειοδοτούνται με ευνοϊκούς Όρους μέσω της εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας η οποία θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την επιτυχή ολοκλήρωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών στόχων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια, σε φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις στην καλλιέργεια, δημιουργούν θέσεις εργασίας και έχουν ανταγωνιστικό εξαγωγικό προϊόν.

Συνεπώς με 39.000€ ιδία κεφάλαια κάνουμε επένδυση 390.000€ και μας αποφέρει από το πρώτο έτος και για είκοσι έτη το ποσό των 154.000€/ετήσια προ φόρων κέρδη.

 


Γιατί Εμάς

  • Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εξεύρεση κατάλληλης γης για την χωροθέτηση και λειτουργία της επένδυσης

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του σταθμού έως την υπογραφή της σύμβασης σας με το ΛΑΓΗΕ

  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την αδειοδότηση του θερμοκηπίου

  • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Προώθηση τους αιτήματός για υπαγωγή σε επενδυτικό πρόγραμμα επιδότησης

  • Αναλαμβάνουμε την στήριξη του αιτήματος δανειοδότησης για 100% χρηματοδότηση της επένδυσης με ευνοϊκό επιτόκιο

  • Αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου, κατασκευή και Παράδοση έργου σε θέση λειτουργίας turn key solution

  • Προμήθεια και παράδοση στο έργο της πρώτης ύλης σε χαμηλό κόστος

  • Κατάθεση και στήριξη αιτήματος για την χρηματοδότησης 100% του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης σας

  • Αναλαμβάνουμε τη πλήρη Διαχείριση της Μονάδας και συντήρηση του σταθμού Βιομάζας με ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

  • Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική υποστήριξη και το προωθητικό Marketing των προϊόντων σε εγχώριες και Ευρωπαϊκές αγορές.

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd