Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Ενεργό ΕΣΠΑ - Τουρισμός

Consultants | Construction | Renewable energy | Tourism investments | Finance

 

Επιδοτούμενα Προγράμματα EΣΠΑ

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων.

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020.


Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού ξεκίνησε στις 18/12/2017.


Η Πρόσκληση αφορά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός, και Τουρισμός Υπαίθρου).


Δικαιούχοι:

Κατηγορία Α

Οι Επιχειρήσεις που θα συσταθούν (Υπό σύσταση) από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.


Κατηγορία Β

Επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) ισχύουν σωρευτικά:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.02
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση του (μηδενικός κύκλος εργασιών)
 • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένου τουριστικό κατάλυμα


Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Τουριστικά καταλύματα: Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα, Ξενοδοχεία κατάταξης σε κατηγορία 3 *** και άνω υποχρεωτικά), και με δυναμικότητα 10 έως 50 κλίνες
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών οικισμών
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, camping 3 *** και άνω
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα- τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού


Επιλέξιμες Δαπάνες για Επιδότηση

 • Κτιριακές δαπάνες
 • Δαπάνες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
 • Μηχανήματα- Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 
 • Προβολή-Προώθηση
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Λογισμικά
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Αμοιβές Συμβούλων


Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:

Από 25.000,00€ έως 400.000,00€

Ποσοστό επιδότησης:

έως 50%

Έναρξη και διάρκεια υποβολών:

Από 18/12/2017 έως 28/03/2018

Προαπαιτούμενα:

Εξασφάλιση σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προυπολογισμού σε Ιδία Κεφάλαια.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή και δάνειο (έγκριση δανείου ή τραπεζική βεβαίωση για την πρόθεση δανειοδότησης).

 

  Tetris Built Environment

 Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την συμβουλευτική υποστήριξη, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζεται από οικονομολόγους με πολυετή εμπειρία στον τομέα, σας στηρίζει, και εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες ώστε να υπαχθεί η επιχείρηση σας σε επιχορήγηση.


Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες:

 • H καθοδήγηση για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • H εκπόνηση και o σχεδιασμός του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan)
 • Η μελέτη βιωσιμότητας
 • Η υποβολή στο Π.Σ.Κ.Ε 
 • Η υποστήριξη αξιολόγησης,έως την έγκριση της χρηματοδότησης.
 • Η σύνταξη μελετών και στήριξη των αιτημάτων χρηματοδότησης μέσω ευνοϊκού δανεισμού για το υπολειπόμενο του έργου ποσό.
 • Η συμβουλευτική υποστήριξη και η διεκπεραίωση της εκταμίευσης.

Στο στάδιο υλοποίησης - κατασκευής η Tetris Built Environment και το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας το οποίο απαρτίζεται από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, και περιβαλλοντολόγο, αναλαμβάνει να στηρίξει πλήρως την αδειοδοτική διαδικασία της επιχείρησης σας καθώς και την κατασκευή των κτιριακών έργων, των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αυτονομία, και των έργων περιβάλλοντος.


Οι υπηρεσίες μας στον τομέα Μελέτη - Αδειοδότηση - Κατασκευή:

 • Σύνταξη μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας,
 • Σύνταξη μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση,
 • H διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, άδειας ΕΟΤ, κ.τ.λ.
 • H έρευνα αγοράς για τα υλικά κατασκευής και τον εξοπλισμό - διακόσμηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη από technical consultants στην φάση της προμήθειας των υλικών και του εξοπλισμού.
 • To project management κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου.


Δείτε εδώ την επίσημη πρόσκληση

Κατεβάστε εδώ την επίσημη πρόσκληση

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd