Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Εκσυγχρονισμός & Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών Μονάδων

 

 

 


Τουρισμός - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός

Η Tetris Built Environment, είναι εταιρεία consulting Engineers. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Κατασκευών & Έργων Ενέργειας καθώς και στη συμβουλευτική των επενδυτών, και παρέχει υπεύθυνα συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση μονάδων τουριστικής χρήσης και τη χρηματοδότηση των τουριστικών αναπτύξεων και ξενοδοχείων.


Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας στελεχωμένο από μηχανικούς με υψηλών προδιαγραφών επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση αναλαμβάνει πλήρως τη Μελέτη, Κατασκευή - Αναβάθμιση και Επίβλεψη των Ξενοδοχειακών μονάδων και κτιριακών Έργων ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε πλήρως κατασκευαστικά την ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων. Στηρίζουμε την επένδυση - επιχείρηση σας από τη μελέτη έως την υλοποίηση. Συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση των ενεργειακών παρεμβάσεων στην τουριστική επιχείρηση σας.


Οι σύγχρονες ανάγκες στον τουρισμό για ενεργειακή αναβάθμιση

H τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατέχει εδραιωμένη θέση στην παγκόσμια αγορά τουρισμού και η χώρα μας παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον στον κλάδο του τουρισμού αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, και αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός στην Ελλάδα υπήρξε από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και στήριξης της οικονομίας, παρουσιάζοντας συνεχή αυξητική πορεία στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών, στηριζόμενη στη συνεχή προσπάθεια των τουριστικών επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν τα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα.


Οι λόγοι που μια σύγχρονη τουριστική επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της είναι επιτακτικοί, δεδομένου του πολύ μεγάλου κόστους της ενέργειας, αλλά και των Ενεργειακών Παρεμβάσεων που πια η τεχνολογία αλλά και η πολυετής εμπειρία και γνώση, μας έχουν δώσει και μας έχουν διδάξει ότι αναβαθμίζοντας μία τουριστική μονάδα - ξενοδοχείο είναι μεγαλύτερη η προσέλκυση τουριστών, διευρύνεται η προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε ομάδες τουριστών περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων που αναζητούν «πράσινα» τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους τουρίστες με χαμηλότερα λειτουργικά.

Οι δαπάνες για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός τουριστικού καταλύματος, αποτελούν σημαντικό τμήμα των συνολικών δαπανών λειτουργίας του. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές του εγκαταστάσεις κυμαίνεται από 200 kWh/m² έως και πάνω από 1000kWh/m², ενώ οι ετήσιες δαπάνες για ενέργεια από 600€ έως πολύ πάνω από 2.000€ ανά δωμάτιο. Επιπλέον, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανέρχονται σε περίπου 160kgCO2/m², ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 10 τόνους CO2 ανά δωμάτιο.

Οι κύριοι τομείς κατανάλωσης ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα είναι η θέρμανση και η ψύξη χώρων, το ζεστό νερό χρήσης (Ζ.Ν.Χ), ντους, κολυμβητικές δεξαμενές, spa, αλλά και ο φωτισμός, ο εξαερισμός και η κατανάλωση ενέργειας στη παρασκευή γευμάτων (εστιατόριο). Σε ένα τυπικό Ευρωπαϊκό Ξενοδοχείο που λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η θέρμανση χώρων και νερού αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας αλλά και το 40% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης, ενώ ο φωτισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 8% της κατανάλωσης ενέργειας και το 21% της ενεργειακής δαπάνης.

Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε Ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής:

 • Μείωση λειτουργικού κόστους. Πολλές παρεμβάσεις γίνονται στη διακόσμηση για αισθητικούς λόγους, όμως οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν κατά πολύ τα λειτουργικά κόστη έως και μηδενισμού, συνεπώς αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

 • Προσέλκυση τουριστών ευαισθητοποιημένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή πράσινων στρατηγικών marketing δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσεγγίσει τον ολοένα αυξανόμενο όγκο τουριστών, που αναζητούν «πράσινα» τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες

 • Διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η καλή ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής ταξιδιωτικού προορισμού για τους ευρωπαίους πολίτες

 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων ανέσεων και υπηρεσιών. Η παροχή «πράσινων» υπηρεσιών μετακίνησης, π.χ. δωρεάν παροχή ποδηλάτου, ξεναγήσεις για πεζούς, μπορούν να κάνουν μοναδική την προσφερόμενη εμπειρία διαμονής

 • Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της επιχείρησης. Η παροχή «πράσινων» υπηρεσιών μετακίνησης, π.χ. δωρεάν παροχή ποδηλάτου, ξεναγήσεις για πεζούς, μπορούν να κάνουν μοναδική την προσφερόμενη εμπειρία διαμονής

Η ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών σχεδιάζει και υλοποιεί το έργο σας, προωθώντας την επιχείρησή σας με συγκριτικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να ωφεληθεί ο επενδυτής σημαντικά οικονομικά οφέλη στο στάδιο λειτουργίας του έργου.

Επιπρόσθετα η εταιρεία αναλαμβάνει τη φυσική και λογιστική παρακολούθηση του επενδυτικού έργου, και προσφέρει υπηρεσίες προωθητικού Marketing & Project Management.


Αναλαμβάνουμε πλήρως την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων και από τη φάση του σχεδιασμού του επενδυτικού σας έργου δίνεται βαρύτητα στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, από εξειδικευμένους μηχανικούς. Η εξαρχής προσέγγιση μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα σαφώς επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλεονέκτημα στον επενδυτή, μέσω της εξοικονόμησης πόρων, από τη φάση του σχεδιασμού έως της υλοποίησης και της λειτουργίας της Τουριστικής Μονάδας.


Δραστηριοποιούμαστε στην ενεργειακά αναβάθμιση στους εξής τομείς Τουριστικών Επιχειρήσεων:

 • Οργανωμένες Ξενοδοχειακές μονάδες - Τουριστικές αναπτύξεις

 • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου

 • Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων)

 • Τουριστικές επαύλεις – Luxury Resort

 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές Τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, εντός παραδοσιακών οικισμών

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός

 • H εταιρεία μας διαθέτει γνώση και εργασιακή εμπειρία στη κατασκευή, ανακαίνιση και φυσικά διακόσμηση ξενοδοχείων και γενικότερα χώρων φιλοξενίας

 • Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις ξενοδοχείων εκσυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση των μονάδων. Μετά από αυτοψία και επιμέτρηση του χώρο εκπονείται μελέτη, και υλοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση δημιουργώντας τον χώρο σας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό σας

 • Γνωρίζουμε πώς να δημιουργούμε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους υψηλής αισθητικής όπου νιώθει ο πελάτης σας οικειότητα, θετική ενέργεια και ψυχική ευεξία. Νοιώθουμε τις ανάγκες του πελατειακού κοινού σας και έτσι επιτυγχάνεται η ξεκούραση και η ποιοτική χαλάρωση του από την καθημερινότητα

 • Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις ξενοδοχείων και επιμέρους εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών συστημάτων και λοιπών υποδομών (εστιατορίων, μπαρ, spa, φωτισμού,κτλ) είτε η ανακαίνιση αφορά ενοικιαζόμενα δωμάτια, είτε εξολοκλήρου ένα ξενοδοχείο συγκρότημα

 •  Δημιουργούμε χώρους ενεργειακά φιλικούς και υψηλής αισθητικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ενεργειακές σας ανάγκες

 • Η ενεργειακή πιστοποίηση ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο τουριστικό κατάλυμα. Επιθυμητό είναι η επιχείρηση να προχωρήσει στην εφαρμογή οικολογικών σημάτων ή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης ώστε να βελτιώσει την εικόνα της και να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών της. Το σήμα ή πιστοποιητικό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές κεντρικό σημείο ώστε να ενημερώνει τους πελάτες για τα επιτεύγματα της επιχείρησης.

 

 

 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd