Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Σ.Η.Θ.Υ.Α

 

 

 

Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Μια κερδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία αφορά τον τομέα έργων ενέργειας & Συμπαραγωγής με Φυσικό αέριο και ειδικότερα την εγκατάσταση των σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) με καύση Φυσικού Αερίου σε καλλιέργειες θερμοκηπίων με υδροπονία και σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την πώληση της στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την εκμετάλλευση της θερμότητας στο Υδροπονικό Θερμοκήπιο για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

«ΣΗΘΥΑ είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής (ή/και μηχανικής) και χρήσιμης θερμικής/ψυκτικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας».

Σε Κράτη όπως η Ολλανδία, οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ λειτουργούν πάνω από 15 έτη. Οι επιχειρήσεις ΣΗΘΥΑ με φυσικό αέριο και υδροπονικές καλλιέργειες είναι χωροθετημένες σε όλη την επικράτεια της χώρας, ενώ η παραγόμενη ενέργεια και η υδροπονική παραγωγή αποτελούν το 20% και πλέον του ΑΕΠ της χώρας.

Δυνατά σημεία της επένδυσης

  • Είναι εξαιρετικά συμφέρουσα και εμφανίζει ασφαλή και σταθερά εισοδήματα από σημαντικά υψηλές αποδόσεις, τόσο από την πώληση του παραγόμενου ρεύματος στο δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) όσο και από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων του υδροπονικού θερμοκηπίου που είναι το Συνοδό έργο.
  • Είναι ασφαλής, αφού το ίδιο το Επενδυτικό έργο (μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυσικό Αέριο και Υδροπονική καλλιέργεια) έχει τη δυνατότητα, από τη λειτουργία του και μόνον, να αποπληρώσει τοκοχρεολυτικές δόσεις.
  • Είναι δυναμική, με σταθερή κερδοφορία από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΔΔΗΕ, και με σαφείς προοπτικές κερδοφορίας δεδομένων και των θετικών προοπτικών στην τιμολόγηση και διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου εν γένει, αλλά και της πρωτογενούς παραγωγής, σε χώρα που ωφελείται του παράγοντα της ηλιοφάνειας και του ιδιαίτερα καλού κλίματος.
  • Ωφελείται χρηματοδότησης η οποία πραγματοποιείται
    α) σε μεγάλο ποσοστό και έως 50% από κεφάλαια μέσω του Νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016
    β) με χαμηλότοκο τραπεζικό δανεισμό, για το υπολειπόμενο του έργου ποσό.