Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Business plan

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ | BUSINESS PLAN

Ένα ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ίδια την επιχείρηση καθώς και μελλοντική επένδυση, που θα αποβλέπει στο να ισχυροποιήσει την επιχείρηση στις προκλήσεις του μέλλοντος και στον ανταγωνισμό, διότι θα προσβλέπει σε αύξηση της κερδοφορίας και της απόδοσης των κεφαλαίων. Επίσης, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην επίτευξη του στόχου προσέλκυσης από τον ιδιώτη, την επιχείρηση ή το ξενοδοχείο, μελλοντικών επενδυτών.

To BP (BUSINESS PLAN) αποτελεί πλέον την απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων σε επενδυτικά προγράμματα, σε προγράμματα επιχορηγήσεων και εν γένη χρηματοδότησης από δημόσιους φορείς (ΥΠΑΝ, ETEAN, κτλ) και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς η δημιουργία ενός οικονομικού πλάνου και η περιγραφή των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων του, είναι ένα εργαλείο στην αξιολόγηση των αιτημάτων για τη λήψη χρηματοδότησης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο επιτρέπει στον κάθε Νέο Επιχειρηματία να καταγράψει την επιχειρηματική του ιδέα αξιολογώντας την εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική προοπτική της. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων και είναι ένα μέσο για να επικοινωνήσει την επιχειρηματική του ιδέα σε έναν υποψήφιο συνεργάτη ή χρηματοδότη.

Το επιχειρηματικό σχέδιο Σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε τουριστικές επιχειρήσεις αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής στρατηγικής, ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, βελτίωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και για την εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών και των απαραίτητων κεφαλαίων για την αναβάθμισή του και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα τομέα ιδιαίτερα απαιτητικό.