Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Ενέργεια & Τουρισμός

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

  • Η επιχειρηματική ευκαιρία, η οποία αφορά στη λήψη επιχορήγησης, για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Υδροπονία, ως επιχείρηση του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής υπάγεται στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις ‘’Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’’ με σκοπό την λήψη κρατικής ενίσχυσης για τον εξοπλισμό των θερμοκηπίων και τον εξοπλισμό για την παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης).
  • Μια άλλη επιχειρηματική ευκαιρία, λόγω λήψης επιχορήγησης, αφορά στην δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας, που θα δραστηριοποιείται στον ολοένα και αυξανόμενο κλάδο του τουρισμό και θα ωφελείται των μεγάλων αποδόσεων, εφόσον η χώρα μας αποτελεί έναν από τους επιλεγόμενους προορισμούς εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο.Η προαναφερθείσα επιχειρηματική δραστηριότητα υπάγεται επίσης στο καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τις ‘’Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ’’.