Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
2413 018 300

Γραφείο Θεσσαλίας:
Παπαναστασίου 119, Λάρισα
Τηλ: 24 130 130 22
Fax: 2413 018 300

Κατηγορίες

Ενεργά Καθεστώτα

Στο τρίτο τρίμηνο του 2018, παραμένει Ενεργή η προκήρυξη που αφορά τις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών είναι στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.
    
Επίσης, Ενεργή είναι η προκήρυξη που αφορά τις Ενισχύσεις Μηχανολογικού εξοπλισμού. Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2018.