Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Οι Υπηρεσίες Συμβούλου

 

 


ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ν.4399/2016


Το τμήμα Σύμβουλων της Tetris Built Environment σας παρέχει την πλήρη και συνεχή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας, από τον Σχεδιασμό, την Υποβολή, την Αξιολόγηση και έως την Εκταμίευση για την υλοποίηση του έργου σας και στη συνέχεια στην Ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες μας :

 • Αναλυτική Ενημέρωση για τα ενεργά και ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων
 • Έλεγχος δυνατότητας επιδότησης - επιλεξιμότητα
 • Προετοιμασία/σχεδιασμός επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής μελέτης
 • Συλλογή δικαιολογητικών και εγγράφων τεκμηρίωσης
 • Σύνταξη φακέλου συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
 • Σύνταξη και υποβολή φυσικού φακέλου
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης
 • Συνεχή παρακολούθηση διοικητικών διαδικασιών
 • Καθοδήγηση στην υλοποίηση του έργου
 • Επίβλεψη  διαδικασιών υλοποίηση – κατάθεση απαραίτητων αποδεικτικών   
 • Σύνταξη και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης – εκταμίευσης
 • Προετοιμασία για επιτόπιους ελέγχους κατά την  υλοποίησης της επένδυσης
 • Συνεχή και πλήρη υποστήριξη μέχρι το κλείσιμο του φακέλου ολοκλήρωσης


Υπεύθυνα και Αξιόπιστα, Δίνουμε Λύση με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από το  έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για την Προετοιμασία, Σύνταξη και Υποβολή του αιτήματος σας για τη λήψη επιχορήγησης από το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο & την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.


 

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd