Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ξεκινά το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ενίσχυση ΜΜΕ.

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων – ΕΣΠΑ για υφιστάμενες τουριστικές μονάδες»

Η επιδότηση δίνεται για την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων στον Τουρισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι έως 150.000€, για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων τουρισμού, την ποιοτική αναβάθμιση τους, τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική & διεθνή τουριστική αγορά.

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων»

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν για την αναβάθμιση τους μέσω του τεχνολογικού - πληροφοριακού & εμπορικού εκσυγχρονισμού τους, για την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, και για την ανάπτυξη ποιοτικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών, και για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών. Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης έως 200.000€ & το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα με 100% επιδότηση»

Η επιδότηση δίνεται για τη στήριξη & την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δικαιούχοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ), & ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 25 ετών. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 60.000€ με 100% επιδότηση, για τη δημιουργία πολύ μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η Tetris Built Environment έχοντας πολυετή πείρα στο χώρο των Έργων Ενέργειεας ενημερώνει τους επενδυτές ότι στη παρούσα δημοσίευση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορούν να οφεληθούν επιδότησης εώς 60.000€ για την ίδρυση επιχείρησης στο χώρο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταικά πάρκα, Ανεμογεννήτριες 50kw, Σταθμούς Βιομάζας, Μικρά Υδροηλεκτρικά).

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στη παρούσα δημοσίευση είναι στη κατηγορία της Ενέργειας, Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.11.10....

 «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

H ενίσχυση - επιδότηση δίνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άνεργοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες), άνω των 25 ετών, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 25.000€, με 100% επιδότηση.

Η Ομάδα μας

CEO-Project manager
Ντόρα Παπαδοπούλου
email: info@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
MSc Management in Construction
Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ
Γραμματειακή Υποστήριξη
Πράπα Αιμιλία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Διαχείριση & Γραμματειακή υποστήριξη Λάρισα
Γενική Γραμματεία
email: reception@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Μηχανογράφηση - Λογιστήριο
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
email: logistirio@tetris-built.gr
Υπεύθυνος Επενδυτικών προγραμμάτων & Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Προγραμμάτων & Τουρισμού
email: ependitikos@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Team Συμβούλων
email: ependitikos@tetris-built.gr
Τμήμα Μελετών & Αδειοδότησης Υπεύθυνος Μελετών
Διεύθυνση Μελετών
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Κατασκευές –Τεχνικό Τμήμα. Φ/Β net metering - πολεοδομικά θέματα
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
email: meletes@tetris-built.gr
Tetris Built Environment ltd
Affiliated Partner – Εξωτερικοί συνεργάτες (εταιρείες και μελετητικά γραφεία)
___ T R I E D R A S I ___ Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας | Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
email: info@triedrasi.gr
ceo Νικόλαος Γκουζιώτης