Άρθρα για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


Άρθρα για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιομάζα κ.α.)

Επικοινωνία

TETRIS Built Environment
Έργα Ενέργειας - Project Management


Γραφείο Αττικής:
Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα
Τηλ: 210 3731771
Fax:
211.800.0761

Γραφείο Θεσσαλίας:
Λ. Νικηταρά 4, Λάρισα
Τηλ: 210 3731771
Fax: 211.800.0761

Κατηγορίες

Έργα

Έργα που χρηματοδοτήθηκαν

Μεγάλα Αιολικά Πάρκα
Μικρά Ξενοδοχεία
Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες
Μεγάλοι Σταθμοί Βιομάζας
Μεγάλοι Σταθμοί Βιοαερίου
Υδροπονία
Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες
Κτηνοτροφικές Μονάδες
Ξενοδοχειακές Μονάδες