Τι είναι η Σ.Η.Θ.Υ.Α

Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας

Μονάδα Βιοαερίου

Η χρήση παραγόμενης από βιομάζας ενέργειας γίνεται από την ΔΕΔΔΗΕ με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τιμές αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος.